Ανακοινώσεις

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Διαλέξεις Κώστα Καραδήμα, καθηγητή ΕΜΠ, στο πλαίσιο του χειμερινού κύκλου διαλέξεων του Π.Μ.Σ.

Το πρόγραμμα των διαλέξεων που οργανώνει η Σχολής Αρχιτεκτόνων μηχανικών του Πολυτεχνειου Κρήτης στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού της Προγράμματος συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον.

Την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθούν δύο διαλέξεις  ανοικτές στο κοινό από τον κ. Κώστα Καραδήμα,  αναπληρωτή καθηγητή στην Αρχιτεκτονική Σχολή ΕΜΠ αναφορικά με τις ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ.

 

Διάλεξη 1η : ωρα 11.30, Ξυλινο Αμφιθέατρο, Πολυτεχνειούπολη,   με θέμα:

Κατασκευαστική  ανάλυση παραδοσιακών  κτισμάτων

Γίνεται μια συστηματική ανάλυση και παρουσίαση όλων των επιμέρους κατασκευαστικών στοιχείων, τεχνικών και υλικών των παραδοσιακών κτισμάτων που βρίσκονται στην Ελλάδα.

Η ανάλυση γίνεται από τα φέροντα στα φερόμενα και από τα κύρια στα δευτερεύοντα, με στόχο να γίνει κατανοητή η δημιουργία ενός κατασκευαστικού συνόλου. Στο σύνολο αυτό εμπλέκονται όλα τα επιμέρους στοιχεία, είναι δε απόλυτα προσαρμοσμένο στον τόπο, στις ιδιαιτερότητες του, στο κλίμα, στην γεωμορφολογία και βεβαίως στα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα κάθε τόπου και περιόδου.

Αποτελεί μια συστηματική εισαγωγή στην προσπάθεια κατανόησης του τρόπου και των δεδομένων κατασκευής των παραδοσιακών κτισμάτων. 

 

Διάλεξη 2η : ωρα 18.00, Ξύλινο Αμφιθέατρο - Πολυτεχνειούπολη,  με θέμα:

“Αναλυτική παρουσίαση εφαρμοσμένου έργου στα Κύθηρα.

Παρουσιάζεται ένας μεγάλος αριθμός από επισκευές και αποκαταστάσεις κτισμάτων του 19ου αιώνα σε οικισμούς των Κυθήρων, που έγιναν σε συνολικό διάστημα περίπου 20, ετών. Οι θέσεις των κτιρίων είναι κατά κανόνα σε οικισμούς με ιδιαίτερο βαθμό προστασίας.

Αναλύεται η υφιστάμενη κατάσταση, η παθολογία, οι βλάβες, οι ενισχύσεις και οι επισκευές που έγιναν για την στερέωση των κτιρίων και την προσαρμογή τους στην νέα τους χρήση ως παραθεριστικές κατοικίες. Γίνεται ιδιαίτερη ανάλυση και σχολιασμός των επιμέρους μεθόδων και τεχνικών που εφαρμόστηκαν ανάλογα με το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.


Κώστας Καραδήμας

Αναπληρωτής καθηγητής στην Αρχιτεκτονική Σχολή ΕΜΠ.
Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο ΕΜΠ και αποκλούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στην αποκατάσταση, συντήρηση και αναβίωση ιστορικών και παραδοσιακών κτηρίων στο Ηerriot-Watt University Edimbourgh / Edimbourgh College of Art. Διδάσκει στην Αρχιτεκτονική Σχολή ΕΜΠ προπτυχιακά  μαθήματα του Τομέα Τεχνολογικής Αιχμής και στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων". Συμμετέχει σε διεθνείς εκθέσεις και συνέδρια και έχει εκπονήσει μεγαλο αριθμό αποκαταστάσων μνημείων και συνόλων.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2016