Ανακοινώσεις

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Διάλεξη της κ. Τόνιας Κιουσοπούλου, καθηγήτριας της Βυζαντινής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Θέμα "Οι βυζαντινές πόλεις στην εποχή των Παλαιολόγων"

H κ. Τόνια ΚΙΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ, καθηγήτρια της Βυζαντινής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης,
θα δώσει διάλεξη με θέμα
Οι βυζαντινές πόλεις στην εποχή των Παλαιολόγων
Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017, ώρα 16.00,
Η διάλεξη πραγματοποιείται στο πλαίσιο του μαθήματος Ιστορία & Θεωρία Αρχιτεκτονικής 2 - ενότητα 1η Μεσαιωνικός Κόσμος, που διδάσκει η επικ. καθηγήτρια Αμαλία Κωτσάκη, είναι ανοικτή στο σύνολο των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών της Σχολής αλλά και σε ευρύτερο ενδιαφερόμενο κοινό. θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 137Π39 -( ισόγειο) του Κτηρίου Επιστημών, Πολυτεχνειούπολη.

Η μελέτη των ύστερων βυζαντινών πόλεων παρουσιάζει ακόμη μεγάλα κενά, για λόγους που μπορούν να συνδυαστούν και με την περιορισμένη θέση που κατέχει γενικώς η ύστερη εποχή στην ιστοριογραφία του Bυζαντίου. H παραδοσιακή ιστοριογραφία ταύτισε την ύστερη εποχή με την παρακμή της βυζαντινής αυτοκρατορίας και τη θεώρησε ως επίλογο μιας λαμπρής πορείας. Ωστόσο, η εποχή των Παλαιολόγων ιδωμένη ως μεταίχμιο ανάμεσα στον μεσαίωνα και τους νεώτερους χρόνους είναι πολλαπλώς ενδιαφέρουσα. Στο πλαίσιο αυτό έχει νόημα να εξεταστεί αν η εξέλιξη των πόλεων μετά το 1204 συνετέλεσε στην αλλαγή της βυζαντινής κοινωνίας και πάντως αν και κατά πόσον το αστικό φαινόμενο μπορεί να αποτελέσει ένα από τα ερμηνευτικά κλειδιά για την κατανόηση αυτής της περιόδου.

ΤΟΝΙΑ ΚΙΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ
Η Τόνια Κιουσοπούλου είναι καθηγήτρια Βυζαντινής Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Φοίτησε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και έκανε μεταπυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Paris I-Pantheon-Sorbonne.

Οι μελέτες της αφορούν την κοινωνική ιστορία και την ιστοριογραφία του Βυζαντίου. Ανάμεσα στα άλλα έχει δημοσιεύσει τα βιβλία: α) Ο θεσμός της οικογένειας στην Ήπειρο τον 13ο αιώνα, Αθήνα, εκδ. Α. Σάκκουλας, 1990, β) Χρόνος και ηλικίες στη βυζαντινή κοινωνία. Η κλίμακα των ηλικιών από τα αγιολογικά κείμενα της μέσης εποχής, Αθήνα, εκδ. Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας-Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών/Ε.Ι.Ε., 1997, γ) Βασιλεύς ή Οικονόμος. Πολιτική Εξουσία και Ιδεολογία πριν την Άλωση, Αθήνα, εκδ. Πόλις, 2007 (αγγλ. μετάφραση: Emperor or Manager. Power and political ideology in Byzantium before 1453, transl. Paul Magdalino, εκδ. La pomme d’or, Geneva 2011), δ) Αόρατες βυζαντινές πόλεις στον ελλαδικό χώρο (13ος-15ος αιώνας), Aθήνα, εκδ. Πόλις, 2013.
Έχει επίσης επιμεληθεί τους συλλογικούς τόμους: α) 1453: H άλωση της Kωνσταντινούπολης και η μετάβαση από τους μεσαιωνικούς στους νεώτερους χρόνους, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Hράκλειο 2005, β) Οι βυζαντινές πόλεις, Προοπτικές της έρευνας και νέες ιστοριογραφικές προσεγγίσεις (8ος-15ος αιώνας), Εκδόσεις της Φιλοσοφικής Σχολής, Ρέθυμνο 2012. Άρθρα έχει δημοσιεύσει σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2016