Ανακοινώσεις

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Πρόγραμμα Παρουσίασης Ερευνητικών και Διπλωματικών Εργασιών 15-03-2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/3/2017

 

1.Ονομα φοιτητή/τριας: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

Θέμα: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Ο ρόλος της μνήμης και της φαντασίας  ως ενισχυτές της χωρικής εμπειρίας»

Τριμελής εξεταστική επιτροπή : Κ.Α.Ουγγρίνης (επιβλέπων )Δ.Τσακαλάκης ,Α.Μουτσόπουλος

Ώρα εξέτασης: 14.00 μμ. κτίριο Κ4 ισόγειο

 

2. Ονομα φοιτητή/τριας: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ   ΓΕΩΡΓΙΑ

Θέμα: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Ράγες, Σταθμοί, Τοπία της Πελοποννήσου»

Τριμελής εξεταστική επιτροπή: Ν.Σκουτέλης (επιβλέπων) Π.Καραμανέα, Α.Κωτσάκη

Ώρα εξέτασης: 15.00 μμ. κτίριο Κ4 ισόγειο

 

3. Ονομα φοιτητή/τριας: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ   ΓΕΩΡΓΙΑ

Θέμα: ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Οι  σιδηροτροχιές και η πόλη. Σχεδιασμός ένταξης του ευρύτερου χώρου του πρώην σιδηροδρομικού σταθμού της Τρίπολης στο σύγχρονο γίγνεσθαι»

Τριμελής εξεταστική επιτροπή: Ν.Σκουτέλης (επιβλέπων) Π.Καραμανέα, Α.Κωτσάκη

Ώρα εξέτασης: 16.00 μμ. κτίριο Κ4 ισόγειο

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2016