Ανακοινώσεις

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

LIFE Natura 2000 Value Crete

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης – Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ) υλοποιεί από τον Ιούλιο του 2014 το έργο «LIFE Natura 2000 Value Crete» με τίτλο: «Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη και η οικονομική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη» [LIFE13 INF/GR/000188 – ΚΑ 4107].

Στο πλαίσιο του έργου το ΜΦΙΚ σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης διοργανώνουν Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στα Χανιά με θέμα: «Δίκτυο NATURA

2000: Κοινωνία και Οικονομία», τη Δευτέρα 22 Μαΐου 2017 και ώρες 10.00 - 14.00. Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε στο έγγραφο (πρόσκληση συμμετοχής) και στην αφίσα που επισυνάπτονται στο μήνυμα.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2016