Ανακοινώσεις

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Έπαινοι σε φοιτητές της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο διαγωνισμό «Δημιουργώντας Πράσινες Οάσεις στις πόλεις»

Έπαινοι σε φοιτητές της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ανάμεσα σε  26 συμμετοχές σε φοιτητικό αρχιτεκτονικό διαγωνισμό που διοργάνωσε το ΕΜΠ

Κωδικός ομάδας    261993
Ονόματα μελών    Θεοδώρα Μόσχου, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολ. Κρήτης (5ο έτος)
Σοφία Νεφέλη Ματσούκη, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολ. Κρήτης (5ο έτος)
Επιβλέπουσα καθηγήτρια    Πανίτα Καραμανέα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολ. Κρήτης
 
Κωδικός ομάδας    270773
Ονόματα μελών    Ορέστης-Φώτιος Παπαβασιλείου, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολ. Κρήτης (5ο έτος)
Αλεξάνδρα Βλαζάκη, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολ. Κρήτης (5ο έτος)
Παναγιώτα Γουλιανού, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολ. Κρήτης (5ο έτος)
Μαρία Νικολουδάκη, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολ. Κρήτης (5ο έτος)
Ελένη Πιλάτου, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολ. Κρήτης (5ο έτος)
Επιβλέπουσα καθηγήτρια    Δέσποινα Διμέλλη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολ. Κρήτης
 
Κωδικός ομάδας    361619
Ονόματα μελών    Παρασκευή Κανάκη, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολ. Κρήτης (5ο έτος)
Δήμητρα Αντύπα, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολ. Κρήτης (5ο έτος)
Μαρία Χριστίνα Παπαλέξη, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολ. Κρήτης (5ο έτος)
Άννα Τσικαλά, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολ. Κρήτης (5ο έτος)
Θεόδωρος Γερωνυμάκης, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολ. Κρήτης (5ο έτος)
Επιβλέπουσα καθηγήτρια    Δέσποινα Διμέλλη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολ. Κρήτης

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2016