Ανακοινώσεις

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

International Workshop - Reconfiguring productive Megalopolis

Για δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν μέσω email στο megalopolisworkshop2017-monkey-tail-gmail-dot-com μέχρι και τις 30 Μαΐου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διοργάνωση και το θέμα του εργαστηρίου, μπορείτε να προωθήσετε και την ιστοσελίδα: https://megalopolis0lab.wixsite.com/workshop2017

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2016