Ανακοινώσεις

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Πρόγραμμα Παρουσίασης Ερευνητικών και Διπλωματικών Εργασιών 5/7/2017

Όσοι φοιτητές επιθυμούν για την παρουσίαση τους να κλείσουν βιντεοπροβολέα, παρακαλούμε να επικοινωνήσουν έγκαιρα με το εργαστήριο Ψηφιακών Μέσων Σχεδιασμού(τηλ:28210-37108, 37185)

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/7/2017


1.Ονομα φοιτητή/τριας:   ΒΙΤΩΡΑΚΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      ΡΑΑΤ  ΚΑΡΟΛΟΣ
Θέμα:  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Οθωμανικό οχυρωματικό δίκτυο-Κουλέδες- και Κρητικό τοπίο. Τότε και τώρα»
Τριμελής εξεταστική επιτροπή : Ν.Σκουτέλης (επιβλέπων  )Μ.Σταυρουλάκη, Α.Τζομπανάκης
Ώρα εξέτασης: 10.00 π.μ  Κ4 ισόγειο

2. Ονομα φοιτητή/τριας: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΙΡΙΣ
Θέμα: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Μέθοδοι και εργαλεία χορογραφίας για την Αρχιτεκτονική Σύνθεση»
Τριμελής εξεταστική επιτροπή: Κ.ΑΟυγγρίνης (επιβλέπων) , Σ.Γιαννούδης, Δ.Ανδρεαδάκης
Ώρα εξέτασης: 11.00 πμ  σχεδιαστήριο  1ου έτους

3.  Ονομα φοιτητή/τριας: ΜΑΤΣΟΥΚΗ  ΣΟΦΙΑ-ΝΕΦΕΛΗ ΜΟΣΧΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
Θέμα: ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «(Μετά )φυσική παύση καθημερινότητας εν «Ομονοία ».
Τριμελής εξεταστική επιτροπή: Ν.Σκουτέλης(επιβλέπων), Δ.Τσακαλάκης, Π.Καραμανέα
Ώρα εξέτασης: 11.00 μμ  Σχεδιαστήριο 3ου  έτους

4. Ονομα φοιτητή/τριας :ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗ   ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ
Θέμα: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Οικιστική εγκατάσταση σε παλιά κτίρια, ως συνεισφορά σε μια γενικότερη πολιτική οικονομίας πόρων»
Τριμελής εξεταστική επιτροπή: Ν.Σκουτέλης, (επιβλέπων) , Δ.Διμέλλη, Ι.Ρήγος
Ώρα εξέτασης: 12.00 πμ     Κ4 ισόγειο


5. Ονομα φοιτητή/τριας: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΙΡΙΣ
Θέμα: ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Ανάπτυξη μεθόδου χωρικής σύνθεσης με βάση την ανθρώπινη/χορευτική κίνηση»
Τριμελής εξεταστική επιτροπή: Κ.ΑΟυγγρίνης, (επιβλέπων), Σ.Γιαννούδης , Δ.Κανδυλάκης
Ώρα εξέτασης: 12.00 μμ  σχεδιαστήριο  1ου έτους

6. Ονομα φοιτητή/τριας: ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ
Θέμα: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Το κατώφλι της εγκατάλειψης: Εγκώμιο του θανάτου των κτιρίων» Τριμελής εξεταστική επιτροπή: Ν.Σκουτέλης (επιβλέπων) ,Α-Θ.Βαζάκας ,Δ.Ανδρεαδάκης
Ώρα εξέτασης: 13.00 μμ  κτίριο Κ4 ισόγειο

7. Ονομα φοιτητή/τριας:  ΖΟΡΠΑΛΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
Θέμα: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Η μεταλλαγή της κατοικίας στον πολεοδομικό ιστό των παραδοσιακών Δωδεκανησιακών οικισμών. Η περίπτωση της Λίνδου.»
Τριμελής εξεταστική επιτροπή: Δ.Διμέλλη (επιβλέπουσα.), Α.Τζομπανάκης ,Δ.Τσακαλάκης
Ώρα εξέτασης: 13.00 μμ  Σχεδιαστήριο 1ου  έτους

8. Ονομα φοιτητή/τριας: ΛΑΓΟΥ  ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
Θέμα: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Πράσινα οικολογικά υλικά για εξοικονόμηση ενέργειας»
Τριμελής εξεταστική επιτροπή: Π.Μαραβελάκη (επιβλέπουσα) Ν.Παπαμανώλης, Κ.Προβιδάκης
Ώρα εξέτασης: 13.00 μμ  Σχεδιαστήριο 2ου  έτους

9. Ονομα φοιτητή/τριας: ΣΚΟΥΤΕΛΑ ΜΑΡΙΝΑ
Θέμα:  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Τοπίο ,ύλη, βλέμμα: Εννοιολογικές και αισθητικές συσχετίσεις»
Τριμελής εξεταστική επιτροπή: Δ.Χατζησάββα (επιβλέπουσα), Π.Καραμανέα, Σ.Γιαννούδης
Ώρα εξέτασης: 13.00 μμ  Σχεδιαστήριο 3ου  έτους

10. Ονομα φοιτητή/τριας: ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
Θέμα:  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Ο πραγματισμός στην Ολλανδική Αρχιτεκτονική. Το παράδειγμα του Rem Koolhaas»
Τριμελής εξεταστική επιτροπή: Δ.Χατζησάββα (επιβλέπουσα) ,Α-Θ.Βαζάκας, Α.Τζομπανάκης
Ώρα εξέτασης: 14.00 μμ  Κ4 ισόγειο
 

11. Ονομα φοιτητή/τριας: ΜΑΡΚΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Θέμα: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Η βραχύβια Αρχιτεκτονική. Προβληματισμοί σχετικά με τη σύγχρονη δόμηση»
Τριμελής εξεταστική επιτροπή: Κ.ΑΟυγγρίνης (επιβλέπων), Κ.Προβιδάκης, Μ.Σταυρουλάκη
Ώρα εξέτασης: 14.00 μμ  Σχεδιαστήριο 2ου  έτους

12. Ονομα φοιτητή/τριας: ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Θέμα: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Η ελάχιστη εγκατάσταση στην ύπαιθρο των Κυκλάδων »
Τριμελής εξεταστική επιτροπή:  Ν.Σκουτέλης(επιβλέπων) , Ι.Ρήγος ,Π.Παρθένιος
Ώρα εξέτασης: 14.00 μμ  Σχεδιαστήριο 3ου  έτους

13. Ονομα φοιτητή/τριας: ΜΠΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ  ΙΩΑΝΝΑ-ΣΤΕΦΑΝΙΑ
Θέμα: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Μη –Τόποι, η νέα «κατ-οικία» του σύγχρονου ανθρώπου»
Τριμελής εξεταστική επιτροπή: Κ.ΑΟυγγρίνης (επιβλέπων), Δ.Χατζησάββα ,Π.Παρθένιος
Ώρα εξέτασης: 15.00 μμ  Σχεδιαστήριο 1ου  έτους

14. Ονομα φοιτητή/τριας: ΜΑΡΚΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Θέμα: ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Πολεοδομικές και Αστικές Επεμβάσεις στο  Μέριχα της Κύθνου»
Τριμελής εξεταστική επιτροπή: Δ.Διμέλλη (επιβλέπουσα.), Δ.Χατζησάββα, Δ.Τσακαλάκης
Ώρα εξέτασης: 15.00 μμ  Σχεδιαστήριο 2ου  έτους

15.  Ονομα φοιτητή/τριας: ΧΟΝΔΡΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ   ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Θέμα: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Ιστορία και ανάλυση των επεμβάσεων συντήρησης του Αρχαιολογικού χώρου του Κομμού, Ηράκλειου Κρήτης: Θεωρητική προσέγγιση, υλικά και τεχνικές που εφαρμόστηκαν»
Τριμελής εξεταστική επιτροπή: Π.Μαραβελάκη (επιβλέπουσα), Α.Τζομπανάκης ,Μ.Σταυρουλάκη
Ώρα εξέτασης: 15.00 μμ  Σχεδιαστήριο 3ου  έτους

16.  Ονομα φοιτητή/τριας: ΜΠΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ  ΙΩΑΝΝΑ-ΣΤΕΦΑΝΙΑ
Θέμα: ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Μη –Τόποι & Αίσθημα, το παράδειγμα του σταθμού μετρό της Ομόνοιας»
Τριμελής εξεταστική επιτροπή: Κ.ΑΟυγγρίνης (επιβλέπων), Σ.Γιαννούδης , Α-Θ.Βαζάκας
Ώρα εξέτασης: 16.00 μμ  Σχεδιαστήριο 1ου  έτους


17.  Ονομα φοιτητή/τριας: ΧΟΝΔΡΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ   ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Θέμα: ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Πρόταση ανάδειξης Αρχαιολογικού χώρου Κομμού, Ηρακλείου Κρήτης»
Τριμελής εξεταστική επιτροπή: Α.Τζομπανάκης (επιβλέπων), Π.Παρθένιος ,Π.Μαραβελάκη
Ώρα εξέτασης: 16.00 μμ  Σχεδιαστήριο 3ου  έτους


18.  Ονομα φοιτητή/τριας: ΑΝΘΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Θέμα:ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Εναλλακτικοί Χώροι διαφυγής: Σύγχρονες χωρικές αλληγορίες»
Τριμελής εξεταστική επιτροπή: Δ.Χατζησάββα (επιβλέπουσα), Κ.ΑΟυγγρίνης , Σ.Γιαννούδης
Ώρα εξέτασης: 17.00 μμ  Κ4 ισόγειο

19.  Ονομα φοιτητή/τριας: ΤΣΙΤΣΙΠΑ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Θέμα: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Δια(τρέχων) μουσείο :Το μουσείο της επόμενης γενιάς και η συμβολή των ψηφιακών μέσων»
Τριμελής εξεταστική επιτροπή: Π.Παρθένιος (επιβλέπων) Κ.ΑΟυγγρίνης, Σ.Γιαννούδης
 Ώρα εξέτασης: 17.00 μμ  Σχεδιαστήριο 1ου  έτους


20.  Ονομα φοιτητή/τριας: ΠΕΤΡΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ  ΚΟΥΔΟΥΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Θέμα: ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Ανάπλαση παραλιακού μετώπου στην πόλη της Σητείας»
Τριμελής εξεταστική επιτροπή: Δ.Τσακαλάκης(επιβλέπων) ,Π.Καραμανέα, Α-Θ.Βαζάκας
Ώρα εξέτασης: 17.00 μμ  Σχεδιαστήριο 2ου  έτους

21.  Ονομα φοιτητή/τριας: ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΛΥΔΙΑ      ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΑΝΝΑ
Θέμα: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Το τοπίο ως μέσο ερμηνείας και σχεδιασμού του σύγχρονου αστικού περιβάλλοντος»
Τριμελής εξεταστική επιτροπή: Δ.Χατζησάββα (επιβλέπουσα) , Π.Καραμανέα ,Α.Τζομπανάκης,
Ώρα εξέτασης: 18.00 μμ  Κ4 ισόγειο


22.  Ονομα φοιτητή/τριας: ΚΩΜΟΔΡΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ
Θέμα: ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Κέντρο Περιβαλλοντικής και Θαλάσσιας έρευνας»
Τριμελής εξεταστική επιτροπή:, Δ.Τσακαλάκης(επιβλέπων), Ι.Ρήγος, Κ.ΑΟυγγρίνης
Ώρα εξέτασης: 18.00 μμ  Σχεδιαστήριο 1ου  έτους

23.  Ονομα φοιτητή/τριας: ΤΖΑΘΑ  ΞΑΝΘΙΠΠΗ
Θέμα: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Η έννοια του territory ως χωρικό πεδίο σύστασης υβριδισμών για την γεωγραφία και την αρχιτεκτονική»
Τριμελής εξεταστική επιτροπή: Δ.Χατζησάββα (επιβλέπουσα) , Σ.Γιαννούδης ,Π.Καραμανέα
Ώρα εξέτασης: 19.00 μμ Κ4 ισόγειο

 24.  Ονομα φοιτητή/τριας: ΓΝΑΦΑΚΗ ΑΡΙΑΔΝΗ
Θέμα: ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Δημιουργώντας ένα νέο πυρήνα πολιτισμού. Η νέα Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων.»
Τριμελής εξεταστική επιτροπή: Δ.Τσακαλάκης (επιβλέπων), Α-Θ.Βαζάκας ,Ν.Σκουτέλης
Ώρα εξέτασης: 19.00 μμ  Σχεδιαστήριο 1ου  έτους

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2016