Ανακοινώσεις

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Διάλεξη της καθηγήτριας Teresa Stoppani

Διάλεξη της καθηγήτριας  Teresa Stoppani
Την Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου ώρα 17.00 – 19.00
Στο ξύλινο αμφιθέατρο

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2016