Ανακοινώσεις

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Εργαστήριο I: Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων με φυσικά υλικά & Εργαστήριο ΙΙ: Τεχνικές Φυσικών Σοβάδων

Τα εργαστήρια είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του Πολυτεχνείου Κρήτης, Σχολή Αρχιτεκτόνων (TUC) και του Γαλλικού Κέντρου Κατάρτισης Οικολογικής Δόμησης Noria & Compagnie

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2016