Ανακοινώσεις

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Έκθεση Μεταπτυχιακών Εργασιών 12/11 έως 17/11/2018 - ΚΑΜ

Πρόκειται για τα αποτελέσματα συνθετικού μαθήματος μεταπτυχιακού επιπέδου (masters degree) στην έδρα αρχιτεκτονικού σχεδιασμού εντός ιστορικών συνόλων της αρχιτεκτονικής σχολής του BTU Cottbus-Senftenberg με θέμα τον σχεδιασμό ενός «hospitality training hotel» στο χώρο της πρώην μονής δομινικανών αγίου νικολάου στον ευρύτερο χώρο της σπλάντζιας σε συνεργασία με την μεταπτυχιακή βαθμίδα της αρχιτεκτονικής σχολής του Πολυτεχνείου Κρήτης TUC (βλ. συνημμένα).