Ανακοινώσεις

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ BLUEISLANDS (INTERREG MED)

Συνημμένη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ και ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ενημερωτικής Ημερίδας του Ευρωπαϊκού Έργου  Interreg MED 
" BLUEISLANDS-Εποχιακή Διακύμανση των Απορριμμάτων ως Συνέπεια του Τουρισμού ".

Ηράκλειο: 12 Φεβρουαρίου 2019
Ρέθυμνο: 22 Φεβρουαρίου 2019