Ανακοινώσεις

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Μάθημα Δομικής Φυσικής

Τα μαθήματα Δομικής Φυσικής στις 13 και 14 Φεβ. δεν θα γίνουν λόγω ασθένειας του διδάσκοντα