Ανακοινώσεις

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

"Εισαγωγή στα ΣΓΠ" και "Σχεδιασμός Έξυπνων Πόλεων"

Αναπληρώσεις μαθημάτων

Την Τρίτη 21/5 θα γίνουν στα πλαίσια αναπλήρωσης μαθημάτων, επιπλέον διορθώσεις εργασιών εξαμήνου για τα μαθήματα επιλογής "Εισαγωγή στα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών στο σχεδιασμό μεγάλης κλίμακας" και "Σχεδιασμός Έξυπνων πόλεων".
Για το μάθημα "Εισαγωγή στα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών στο σχεδιασμό μεγάλης κλίμακας" η αναπλήρωση θα γίνει 9-11 στην αίθουσα ΑΒ του Μηχανογραφικού.
Για το μάθημα "Σχεδιασμός Έξυπνων πόλεων" η αναπλήρωση θα γίνει 3-5 στην Αίθουσα Διδασκαλίας Α.14 στον πρώτο όροφο του κτιρίου Κ4.

Εκ μέρους του διδάσκοντα