Ανακοινώσεις

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΘ

εκ μέρους του μεταπτυχιακού Προγράμματος:
"Σχεδιασμός Αιχμής: Καινοτομία και Διεπιστημονικότητα στον Σχεδιασμό"
του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ, παρακαλούμε συμπεριλάβετε στις ανακοινώσεις σας, αν δίνεται αυτή η δυνατότητα, ανακοίνωση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή νέων μεταπτυχιακών φοιτητών στον κύκλο σπουδών 2019-2021.
Συνημμένα θα βρείτε την προκήρυξη και την αφίσα που τη συνοδεύει, ενώ παρακάτω ακολουθεί σύντομο κείμενο της ανακοίνωσης με τους απαραίτητους συνδέσμους.

Π.Μ.Σ. Σχεδιασμός Αιχμής: Καινοτομία και Διεπιστημονικότητα στον Σχεδιασμό / Τμήμα Αρχιτεκτόνων Α.Π.Θ. / Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2019-2021

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: 'Σχεδιασμός Αιχμής: Καινοτομίακαι Διεπιστημονικότητα στον Σχεδιασμό'
προκηρύσσει νέο κύκλο σπουδών 2019-2021. Περίοδος υποβολής 15Απριλίου
- 14 Ιουνίου.

The Postgraduate program 'Advanced Design: Innovation and Transdisciplinarity in Design'
invites candidate students to apply for the new cycle of studies 2019-2021. Apply until June 14th .

Πληροφορίες / Info:
site advanceddesign.arch.auth.gr
Email advanceddesign@arch.auth.gr
Τ 2310995510