Ανακοινώσεις

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Διεθνής Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΚΡΗΤΗΣ: Προς μία Αναγέννηση του αγροτικού χώρου

Την Παρασκευή  14 Φεβρουαρίου 2020 το Παρατηρητήριο Υπαίθρου Κρήτης οργανώνει την πρώτη του διεθνή συνάντηση στο Ηράκλειο με τίτλο :

Π.Υ.Κ. Για την αναγέννηση του αγροτικού χώρου