Ανακοινώσεις

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Τροποποίηση ακαδημαϊκού ημερολογίου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Απόφαση 525ης/ 07.05.2020 Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Θέμα: Τροποποίηση ακαδημαϊκού ημερολογίου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

(ως προς τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου)

Η Σύγκλητος του Πολυτεχνείου Κρήτης κατά την σημερινή 525η Συνεδρίασή της, ομόφωνα αποφάσισε λαμβάνοντας υπόψη

  •     το γεγονός ότι το τρέχον εαρινό εξάμηνο διεξάγεται κάτω από πρωτόγνωρες συνθήκες και έκτακτα περιοριστικά μέτρα λόγω της πανδημίας του COVID-19,
  •     τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που εκδόθηκαν για να ρυθμιστούν θέματα λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών δομών,
  •     το γεγονός ότι κατά το διάστημα των δύο (2) εβδομάδων (ή δέκα (10) εργάσιμων ημερών), από 11.03.2020 έως και 24.03.2020, δεν διεξήχθησαν μαθήματα,
  •     την απόφαση της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης για εξ αποστάσεως διδασκαλία από τις 26.03.2020 για όσο διάστημα ισχύουν τα έκτακτα μέτρα,
  •     την απόφαση της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης για περιορισμό της περιόδου διακοπών του Πάσχα σε μία (1) εβδομάδα, αντί των συνήθων δύο (2),
  •     το γεγονός ότι υπολείπεται ακόμη η αναπλήρωση μίας (1) εβδομάδας για τη συμπλήρωση των δεκατριών (13) εβδομάδων διδασκαλίας του εξαμήνου,
  •     την αρχική πρόβλεψη λήξης των μαθημάτων στις 22 Μαΐου 2020,
  •     την αναστολή της περιόδου των ασκήσεων πεδίου, που είχε προγραμματιστεί για 23.05.2020 έως και 31.05.2020, λόγω των έκτακτων περιοριστικών μέτρων,

     

την παράταση της περιόδου διδασκαλίας κατά μία (1) εβδομάδα ώστε να συμπληρωθούν οι δεκατρείς (13) εβδομάδες διδασκαλίας για το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020.

Η λήξη των μαθημάτων ορίζεται στις 29 Μαΐου 2020.
 

Κατά το εναπομείναν διάστημα διδασκαλίας, όλα τα μαθήματα θα πρέπει να συνεχίσουν να πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως, σύμφωνα με το ισχύον ωρολόγιο πρόγραμμα.

Αποφάσεις για τον χρόνο και τον τρόπο διεξαγωγής των εργαστηρίων και της εξεταστικής περιόδου του εαρινού εξαμήνου προτείνεται να ληφθούν σε μεταγενέστερο χρόνο, όταν θα είναι διαθέσιμα όλα τα απαραίτητα δεδομένα και θα έχουν καταγραφεί πλήρως οι ανάγκες.

Συνημμένα:

Απόφαση Συγκλήτου 525