Ανακοινώσεις

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Απομακρυσμένη πρόσβαση στους Η/Υ του Εργαστηρίου Ψηφιακών Μέσων

Οι φοιτητές που πρόκειται να παρουσιάσουν τη διπλωματική τους εργασία τους προσεχείς μήνες και επιθυμούν να έχουν απομακρυσμένη πρόσβαση στους Η/Υ του Εργαστηρίου Ψηφιακών Μέσων, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το προσωπικό του Εργαστηρίου μέσω e-mail στο admingroup@arch.tuc.gr

Οι διαχειριστές του Εργαστηρίου