Ανακοινώσεις

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Διάλεξη Μπούκης Μπαμπάλου, ομότιμης καθ. ΕΜΠ, "ΟΡΙΟ _ ΣΥΝΟΡΟ _ ΚΑΤΩΦΛΙ", Ειδικό μάθημα ΠΜΣ: Ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων & περιβάλλοντος τοπίου - Τρίτη 31.05.22 _ 17.30

ΟΡΙΟ _ ΣΥΝΟΡΟ _ ΚΑΤΩΦΛΙ

ΜΠΟΥΚΗ ΜΠΑΜΠΑΛΟΥ

ΟΜΟΤΙΜΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΜΠ

ΔΙΑΛΕΞΗ

ΤΡΙΤΗ  31.05.22 _ 17.30  

ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΠΙΟΥ

ΠΜΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ 

ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

tuc-gr.zoom.us/j/7022127012