Ανακοινώσεις

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Διάλεξη Νέλλης Μάρδα, ομότιμης καθ. ΕΜΠ, "Αρχαιολογία Τοπίο Αρχιτεκτονική" - Ειδικό μάθημα ΠΜΣ: Ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων & περιβάλλοντος τοπίου - Τρίτη 24.05.22 _ 17.30

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΠΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΝΕΛΛΗ ΜΑΡΔΑ

ΟΜΟΤΙΜΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΜΠ

ΔΙΑΛΕΞΗ

ΤΡΙΤΗ  24.05.22 _ 17.30  

ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΠΙΟΥ

ΠΜΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ 

ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

tuc-gr.zoom.us/j/7022127012