Ανακοινώσεις

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Διάλεξη ΠΜΣ Prof. Sophia Psarra_UCL_18.12.2020

Sophia Psarra
Καθηγήτρια  The Bartlett School of Architecture, University College of London   

Επιχειρώντας τον ορισμό  του Historical Urban Landscape (HUL). Το Λονδίνο και η Βενετία ως αστικά κέντρα πολιτικής και ιστορικής σημασίας.
Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020,  ώρα 19.00
on line     tuc-gr.zoom.us/j/81866330654;
Meeting ID: 818 6633 0654                           Password: 753435

Ο όρος Historic Urban Landscape της UNESCO 2011 θέτει το ερώτημα του πως καθορίζεται ο ιστορικός αστικός χώρος ή τοπίο και ποιές προυποθέσεις τίθενται για την επιτυχή εφαρμογή του. Το πρώτο μέρος της διάλεξης επικεντρώνεται σε αυτό τον ορισμό με βάση παραδείγματα από τον Ευρωπαικό χώρο. Το δεύτερο μέρος θα επιχειρήσει  τον συσχετισμό  της Βενετίας με το Λονδίνο και ειδικότερα την περιοχή του Whitehall, του κυβερνητικού κέντρου της πόλης όπου βρίσκεται και το Palace of Westminster σε μια προσπάθεια αναζήτησης του ρόλου των κυβερνητικών κτηρίων - Κοινοβουλίων στις ευρύτερες αστικές τους περιοχές.  Το Παλάτι του Δούκα στη Βενετία που ήταν το κυβερνητικό κέντρο της πόλης στην πλατεία του Αγίου Μάρκου και η περιοχή του Whitehallστο Λονδίνο συνιστούν αστικά κέντρα πολιτικής και ιστορικής σημασίας που καθορίζουν το ιστορικό αστικό τοπίο. Παράλληλα θα συζητηθούν σύγχρονες παρεμβάσεις στα παραπάνω ιστορικά αστικά σύνολα.

Sophia Psarra:   Professor of Architecture and Spatial Design - Director MPhill/PhD History and Theory
Dr Sophia Psarra | The Bartlett School of Architecture - UCL – University College London