Ανακοινώσεις

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Λειτουργία Εργαστηρίου Ψηφιακών Μέσων

Σας ενημερώνουμε ότι η πρόσβαση στους κοινόχρηστους πόρους του Εργαστηρίου Ψηφιακών Μέσων θα γίνεται κατόπιν δέσμευσης θέσης εργασίας, σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία.

Εισέρχεστε στο πρόγραμμα δέσμευσης θέσης εργασίας  από την ιστοσελίδα www.program.tuc.gr
Για την είσοδό σας χρησιμοποιείτε το όνομα χρήστη και τον κωδικό που διαθέτετε στο Μηχανογραφικό Κέντρο.

Από την λίστα προγραμμάτων που ανοίγει, επιλέγετε «Πρόγραμμα Εργαστηρίου Ψηφιακών Μέσων ΑΡΜΗΧ» και σας εμφανίζεται το εβδομαδιαίο πρόγραμμα για κράτηση θέσης εργασίας. Το πρόγραμμα είναι ανά ημέρα, ώρα και θέση εργασίας.
Σημειώνεται ότι παρέχεται η δυνατότητα κράτησης ανά μια ώρα. Θα ακολουθεί ένα διάλειμμα 15’ για τον αερισμό των αιθουσών.

Η έναρξη των κρατήσεων είναι στις 09:45 π.μ. και η λήξη τους στις 15:45 μ.μ.

Η εργασία στους χώρους του Εργαστηρίου θα γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του.