Ανακοινώσεις

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Πέμπτη διάλεξη χειμερινού εξαμήνου ΠΜΣ, Σοφία Αυγερινού-Κολώνια, Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΜΠ, "Πόλεις Παγκόσμιας Κληρονομιάς:Προκλήσεις και οράματα", Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022, ώρα 19.00

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ         
Διευθύντρια: Αμαλία Κωτσάκη, αναπληρώτρια καθηγήτρια
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 
Πέμπτη  διάλεξη του χειμερινού εξαμήνου  2021-22   (ανοικτή και online)

Σοφία Αυγερινού -  Κολώνια 
Ομότιμη Καθηγήτρια  ΕΜΠ 

Πόλεις Παγκόσμιας Κληρονομιάς:Προκλήσεις και οράματα

Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022, ώρα 19.00

tucgr.zoom.us/j/94109221619pwd=K2hyTkVJeTR0ZExNSzdUSWttRmsxQT09
Meeting ID: 941 0922 1619
Password: 220968

Οι ιστορικές πόλεις παγκόσμιας κληρονομιάς είναι ζωντανοί οργανισμοί, που έχουν ανάγκη αρχές και στρατηγικές πολεοδομικού σχεδιασμού με στόχο την ένταξή τους στην κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ζωή της εποχής μας.
Αναγκαία είναι η τεκμηρίωση της ιστορικότητας και η καταγραφή των ουσιωδών δεδομένων, που θα πρέπει να διασωθούν ώστε να κληροδοτηθούν στις επόμενες γενιές.Θα πρέπει επίσης να εξασφαλίζεται ο σεβασμός των υλικών και άυλων αξιών της πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και η ποιότητα ζωής των κατοίκων στα πλαίσια των στόχων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.
Οι αλλαγές στις οποίες υπόκεινται οι πόλεις και αστικές περιοχές είναι συνεχείς και αφορούν όλα τα συστατικά τους στοιχεία: φυσικά η ανθρωπογενή, υλικά η άυλα. Συνεπώς ένα βασικό βήμα για μια επιτυχημένη διάγνωση αποτελεί η αποκρυπτογράφηση των αλλαγών. Αν υπάρχει κατάλληλη και συνετή διαχείριση των αλλαγών μπορεί να δημιουργηθούν σημαντικές ευκαιρίες για την ποιότητα της ζωής στις ιστορικές πόλεις και αστικές περιοχές.
Μια πολιτική προστασίας θα πρέπει να βασίζεται στο Σχέδιο Προστασίας, που οφείλει να  καλύπτει όλα  τα υλικά και άυλα στοιχεία. Αυτό πρέπει να βασίζεται σε έναν πολεοδομικό σχεδιασμό, που θα περιλαμβάνει μία ανάλυση των αρχαιολογικών, τεχνικών, κοινωνικών και οικονομικών αξιών. Θα καθορίζει τέλος την πρόταση ανάδειξης και θα συνδυάζεται με ένα Διαχειριστικό Σχέδιο συνοδευόμενο από μία διαδικασία παρακολούθησης.
Η αποτελεσματικότητα αυτής της στρατηγικής που προτείνεται από επιστήμονες και διεθνείς επιστημονικούς οργανισμούς τεκμηριώνεται από αντιπροσωπευτικά παραδείγματα όπως η πόλη της Ρόδου, η Cordoba, Cuenca κλπ