Ανακοινώσεις

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Τέταρτη διάλεξη χειμερινού εξαμήνου ΠΜΣ, Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ, Αποτίμηση δομικής κατάστασης παλαιών μεταλλικών κατασκευών-Το παράδειγμα της Γαλλικής Σκάλας Λαυρίου, Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022, ώρα 19.00

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ              ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ         
Διευθύντρια: Αμαλία Κωτσάκη, αναπληρώτρια καθηγήτρια
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 
Τέταρτη  διάλεξη του χειμερινού εξαμήνου  2021-22   (ανοικτή και online)

Χάρης Γαντές 
Καθηγητής  ΕΜΠ 

Αποτίμηση δομικής κατάστασης παλαιών μεταλλικών κατασκευών 
Το παράδειγμα της Γαλλικής Σκάλας Λαυρίου

Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022, ώρα 19.00
tuc-gr.zoom.us/j/81866330654

Οι παλαιές μεταλλικές κατασκευές εμφανίζουν συχνά φθορές λόγω ανεπαρκούς συντήρησης, διάβρωσης μελών και μέσων σύνδεσης, απώλειας ευθυγραμμίας μελών και επιπεδότητας ελασμάτων, ή λόγω τυχηματικών φορτίων, όπως σεισμός, πυρκαγιά ή πρόσκρουση οχήματος. Ακόμη και αν δεν υπάρχουν φθορές, η αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας είναι αναγκαία σε περιπτώσεις αλλαγής χρήσης ή φορτίων. Για την αποτίμηση αυτή είναι απαραίτητη η καταγραφή και αξιολόγηση της έκτασης των φθορών και ο προσδιορισμός των μηχανικών χαρακτηριστικών των δομικών υλικών. Για το σκοπό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας συνδυασμό επιτόπου μετρήσεων, εργαστηριακών δοκιμών και υπολογιστικών προσομοιώσεων.
 
Ως ένα παράδειγμα αυτής της διαδικασίας, θα περιγραφούν συνοπτικά οι εργασίες δομικών αποτυπώσεων και καταγραφής βλαβών, επιτόπου μετρήσεων, λήψης δοκιμίων, εργαστηριακών δοκιμών και αριθμητικών προσομοιώσεων που πραγματοποιήθηκαν για την αποτίμηση της δομικής κατάστασης του μεταλλικού φορέα ανωδομής της Γαλλικής Σκάλας Λαυρίου, καθώς και τα συμπεράσματα που εξήχθησαν. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για να μελετηθούν οι απαιτούμενες ενισχύσεις προκειμένου να αρθεί ο κίνδυνος περαιτέρω βλαβών και τμηματικής ή και γενικότερης κατάρρευσης της Γαλλικής Σκάλας, αλλά και να καταστεί αυτή ασφαλής για περιορισμένη επισκεψιμότητα του κοινού, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τους περιορισμούς από τον μνημειακό χαρακτήρα του έργου, καθώς και θέματα συμβατότητας υφιστάμενων υλικών και νέων υλικών που θα χρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση.
 
Curriculum Vitae - Charis Gantes (ntua.gr)

Σας περιμένουμε και ασφαλώς θα χαρούμε να κοινοποιήσετε την εκδήλωση όπου θεωρείτε ότι μπορεί να ενδιαφέρει.
Καλή μας συνέχεια!
Αμαλία Κωτσάκη,    αναπληρώτρια καθηγήτρια - Διευθύντρια ΠΜΣ
Πρόσκληση Zoom
tuc-gr.zoom.us/j/81866330654
Meeting ID: 818 6633 0654      Password: 753435