Προσωπικό

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Διμέλλη Δέσποινα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Πολεοδομικός Σχεδιασμός

Συνοπτικό Βιογραφικό

Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.,  με Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων και Διδακτορικό Δίπλωμα από τη  Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Ε.Μ.Π.
Διδασκαλία σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, του Τμήματος Μηχανικών Πολεοδομίας Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Έχει συμμετάσχει ως μέλος διδακτικής ομάδας σε μαθήματα της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. από το 2003 έως το 2009.Έχει διατελέσει Σύμβουλος- συνεργάτης του Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας  και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, υπεύθυνη για θέματα Πολεοδομίας-Χωροταξίας. Έχει υπάρξει μέλος της Ομάδας Εργασίας Πολεοδομικής και Χωροταξικής Μεταρρύθμισης του Υ.ΠΕ.Κ.Α., της Ομάδας Εργασίας για την εξυγίανση των Άτυπων Βιομηχανικών Συγκεντρώσεων της περιοχής Οινοφύτων, του Συμβουλίου Μητροπολιτικού Σχεδιασμού κ.α. Συμμετέχει σε διεθνείς επιστημονικές επιτροπές και φορείς, έχει διατελέσει μέλος επιστημονικών επιτροπών διεθνών και πανελλήνιων συνεδρίων και δραστηριοποιείται ως αξιολογήτρια επιστημονικών άρθρων σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά. Έχει συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. Έχει πραγματοποιήσει  δημοσιεύσεις και εισηγήσεις σε Πανελλήνια και διεθνή συνέδρια. Έχει συμμετάσχει σε διεθνείς και πανελλήνιες εκθέσεις φοιτητικών εργασιών και έχει διακριθεί  σε  πανελλήνιους και διεθνείς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς. Έχει πραγματοποιήσει διαλέξεις σε θερινά σχολεία και workshops και σεμινάρια στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Το συγγραφικό έργο της περιλαμβάνει κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους με κριτές και δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Έχει πραγματοποιήσει επιμέλεια σε  διδακτικά συγγράμματα, σε  τεύχη σπουδαστικών εργασιών,  και έχει συγγράψει τεύχη διδακτικών σημειώσεων.

Αναλυτικό βιογραφικό

Μαθήματα

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Χωροθέτηση αστικών χρήσεων γης.
  • Πολεοδομικός σχεδιασμός, αρχές, προδιαγραφές και θεσμικό πλαίσιο.
  • Αλληλεξαρτήσεις αστικού χώρου και τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορίας.
  • Περιβαλλοντικός Πολεοδομικός σχεδιασμός.
  • Σχεδιασμός κυκλοφορίας.

Επικοινωνία

email: ddimelli@tuc.gr