Προσωπικό

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Διμέλλη Δέσποινα

Επίκουρη Καθηγήτρια

Πολεοδομικός Σχεδιασμός

Συνοπτικό Βιογραφικό

Aρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π. (1992-1998), με Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου (1999-2001), Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων και (2009-2011) και Διδακτορικό Δίπλωμα από τη  Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Ε.Μ.Π. (2003-2006).
Διδασκαλία σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης διάρκειας δέκα ακαδημαϊκών ετών. Διδασκαλία σε προπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος Μηχανικών Πολεοδομίας Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  κατά το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008. Έχει συμμετάσχει ως μέλος διδακτικής ομάδας σε μαθήματα της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. από το 2003 έως το 2009. Συμμετέχει σε διεθνείς επιστημονικές επιτροπές και φορείς,, έχει διατελέσει μέλος επιστημονικών επιτροπών διεθνών συνεδρίων και δραστηριοποιείται ως αξιολογήτρια επιστημονικών άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Έχει διατελέσει Σύμβουλος- συνεργάτης του Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας  και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ από 09/2011 έως 02/2013, υπεύθυνη για θέματα Πολεοδομίας-Χωροταξίας. Έχει υπάρξει μέλος της Ομάδας Εργασίας Πολεοδομικής και Χωροταξικής Μεταρρύθμισης του Υ.ΠΕ.Κ.Α.(2012-2013) και  της Ομάδας Εργασίας  για την εξυγίανση των Άτυπων Βιομηχανικών Συγκεντρώσεων της περιοχής Οινοφύτων (2012-2013). 
Είναι Επιστημονική Υπεύθυνη του Προγράμματος Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίων  και της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» για το Πολυτεχνείο Κρήτης. Είναι  Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής Αξιολόγησης  της μελέτης Αναθεώρησης & επέκτασης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Χανίων και των περιαστικών δήμων Ελ.Βενιζέλου, Θερίσου και Σούδας. 
Έχει συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. Το συγγραφικό έργο της περιλαμβάνει κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους με κριτές  και δημοσίευση άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Έχει πραγματοποιήσει  δημοσιεύσεις και εισηγήσεις σε Πανελλήνια και διεθνή συνέδρια. Έχει συμμετάσχει σε διεθνείς και πανελλήνιες εκθέσεις φοιτητικών εργασιών και έχει διακριθεί  σε  πανελλήνιους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς. Έχει πραγματοποιήσει διαλέξεις σε θερινά σχολεία και workshops και σεμινάρια στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Έχει πραγματοποιήσει επιμέλεια σε 2 διδακτικά συγγράμματα, σε 2 τεύχη σπουδαστικών εργασιών,  και έχει συγγράψει 2 τεύχη διδακτικών σημειώσεων.

Αναλυτικό βιογραφικό

Μαθήματα

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Χωροθέτηση αστικών χρήσεων γης.
  • Πολεοδομικός σχεδιασμός, αρχές, προδιαγραφές και θεσμικό πλαίσιο.
  • Αλληλεξαρτήσεις αστικού χώρου και τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορίας.
  • Περιβαλλοντικός Πολεοδομικός σχεδιασμός.
  • Σχεδιασμός κυκλοφορίας.

Επικοινωνία

email: dimelli@arch.tuc.gr