Προσωπικό

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Διμέλλη Δέσποινα

Επίκουρη Καθηγήτρια

Πολεοδομικός Σχεδιασμός

Συνοπτικό Βιογραφικό

Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π. (1992-1998), με Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου (1999-2001), Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων και (2009-2011) και Διδακτορικό Δίπλωμα από τη  Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Ε.Μ.Π. (2003-2006).
Διδασκαλία σε προπτυχιακά μαθήματα της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης διάρκειας δέκα ακαδημαϊκών ετών. Διδασκαλία σε προπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος Μηχανικών Πολεοδομίας Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  κατά το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008. Εχει συμμετάσχει ως μέλος διδακτικής ομάδας σε μαθήματα της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. από το 2003 εώς το 2009.Συμμετέχει σε 3 (τρείς) διεθνείς επιστημονικές επιτροπές και φορείς, έχει διατελέσει μέλος 4 (τεσσάρων) επιστημονικών επιτροπών  διεθνών συνεδρίων και δραστηριοποιείται ως αξιολογήτρια επιστημονικών άρθρων σε διεθνή επιστημονικά  περιοδικά. Είναι  μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας, και Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής Αξιολόγησης  της μελέτης Αναθεώρησης & επέκτασης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Χανίων και των περιαστικών δήμων Ελ.Βενιζέλου, Θερίσου και Σούδας.  Έχει υπάρξει μέλος της Ομάδας Εργασίας Πολεοδομικής και Χωροταξικής Μεταρρύθμισης του Υ.ΠΕ.Κ.Α.(2012-2013) και  της Ομάδας Εργασίας  για την εξυγίανση των Άτυπων Βιομηχανικών Συγκεντρώσεων της περιοχής Οινοφύτων (2012-2013). Είναι Επιστημονική Υπεύθυνη του Προγράμματος Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίων  (τρία έτη) και της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για το Πολυτεχνείο Κρήτης.Έχει διατελέσει Σύμβουλος- συνεργάτης του Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας  και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ από 09/2011 έως 02/2013, υπεύθυνη για θέματα Πολεοδομίας-Χωροταξίας.
Είναι μέλος του εργαστηρίου Πολεοδομικής σύνθεσης του Τομέα Πολεοδομίας- Χωροταξίας της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, της Μονάδας Χωρικού Σχεδιασμού  και Περιφερειακής Ανάπτυξης - SPReD του Τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και  του εργαστηρίου Urban sensorial laboratory, CITAD- Research Centre for Territory, Architecture and Design, Luisada University.‘Έχει συμμετοχή σε 4 (τέσσερα) ερευνητικά προγράμματα του ΕΜΠ, ως μέλος της ερευνητικήςομάδας, και έχει  συμμετάσχει στη συγγραφή προτάσεων σε δύο διεθνή ερευνητικά προγράμματα. Το συγγραφικό έργο της περιλαμβάνει 2 (δύο) κεφάλαια σε 2 (δύο) συλλογικούς τόμους με κριτές και 4 (τέσσερα) κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους  χωρίς κριτές. Εχει πραγματοποιήσει δημοσίευση 8 (οκτώ) επιστημονικών άρθρων εκ των οποίων στα 6 (έξι) είναι μόνη συγγραφέας και στα  2 (δύο)  μια εκ των δύο συγγραφέων.  Έχει πραγματοποιήσει  23  δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων (18 διεθνή και 5 πανελλήνια) με κρίση στο πλήρες κείμενο, 10  δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κριτές και δημοσίευση περιλήψεων, 14 ανακοινώσεις σε συνέδρια (10 διεθνή και 4 πανελλήνια) με κριτές χωρίς πρακτικά και 4 συμμετοχές σε διεθνή συνέδρια με ανάρτηση πόστερ με κριτές. Έχει συμμετάσχει σε δύο διεθνείς εκθέσεις φοιτητικών εργασιών κατόπιν κρίσεως και εχει συμμετάσχει ως σύμβουλος σε ομάδες συμμετεχόντων σε διεθνείς και πανελλήνιους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς. Έχει πραγματοποιήσει 7 διαλέξεις κατόπιν προσκλήσεως σε θερινά σχολεία και workshops και 12 σεμινάρια στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Έχει πραγματοποιήσει επιμέλεια σε 2 διδακτικά συγγράμματα, σε 4 τεύχη σπουδαστικών εργασιών,  και έχει συγγράψει 4 τεύχη διδακτικών σημειώσεων.

Αναλυτικό βιογραφικό

Μαθήματα

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Χωροθέτηση αστικών χρήσεων γης.
  • Πολεοδομικός σχεδιασμός, αρχές, προδιαγραφές και θεσμικό πλαίσιο.
  • Αλληλεξαρτήσεις αστικού χώρου και τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορίας.
  • Περιβαλλοντικός Πολεοδομικός σχεδιασμός.
  • Σχεδιασμός κυκλοφορίας.

Επικοινωνία

email: dimelli@arch.tuc.gr

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2016