Προσωπικό

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Μαραβελάκη Παγώνα - Νόνη

Καθηγήτρια

Διάβρωση Μνημείων από το περιβάλλον και μέθοδοι συντήρησής τους

Συνοπτικό Βιογραφικό

Πτυχιούχος Χημείας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών/Ελλάδα (1983), Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Περιβαλλοντικής Επιστήμης, του Πανεπιστημίου Ca Foscari της Βενετίας/Ιταλία (1992). Επιστημονικός Συνεργάτης του Πολυτεχνείου Κρήτης (1992-1995) και του ΙΗΔΛ-ΙΤΕ (1995-1996), υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισμού (1997-2008). Έχει 27 χρόνια εμπειρίας σε θέματα σχετικά με την φθορά και τη συντήρηση της μνημειακής πολιτιστικής κληρονομιάς. Έχει συμμετάσχει ως προσκεκλημένος ειδικός επιστήμονας σε Ευρωπαϊκές Επιτροπές (COST, G7: Artwork Conservation by Laser, CEN/TC 346 -Conservation of Cultural Property), σε διεθνή Workshop, συνέδρια και ημερίδες. Έχει 36 δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή περιοδικά, 5 κεφάλαια σε βιβλία, 66 δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων, 1 Ελληνικό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (ΟΒΙ), 543 ετεροαναφορές, h=3, πηγή Scopus, και 877 ετεροαναφορές, h=16 και i10=19, πηγή Google Scholar. Έχει συμμετάσχει σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα ως επιστημονικός υπεύθυνος (13), κύριος ερευνητής (8) και ως μέλος της ομάδας έργου (9). Είναι κριτής σε 12 διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Έχει επιβλέψει 3 μεταπτυχιακά διπλώματα εξειδίκευσης και επιβλέπει 5 διδακτορικά.

Αναλυτικό βιογραφικό

Μαθήματα

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Μελέτη αιτίων και μηχανισμών διάβρωσης από την επίδραση του περιβάλλοντος σε δομικά υλικά (λίθοι και κονιάματα).
  • Καθαρισμός με ακτινοβολία LASER των μαύρων επικαλύψεων λίθων και εφαρμογή μη-καταστροφικών διαγνωστικών τεχνικών.
  • Φυσικο-χημική ανάλυση και μελέτη τεχνολογίας ιστορικών κονιαμάτων, χρωστικών σε αγγεία και αρχαίων μεταλλικών αντικειμένων.
  • Ανάπτυξη νέων ανθεκτικότερων κονιαμάτων, συμβατών με τα ήδη υπάρχοντα.
  • Ανάπτυξη αειφόρων κονιαμάτων και επιχρισμάτων με στόχο την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης σε σύγχρονα κτίρια.
  • Μελέτη προσθήκης ειδικών νανο-πρόσθετων με στόχο τη βελτίωση των φυσικο-χημικών και μηχανικών ιδιοτήτων των κονιαμάτων.
  • Σύνθεση και αποτίμηση καινοτόμων υβριδικών νανο-υλικών για τον αυτό-καθαρισμό, στερέωση και προστασία δομικών υλικών.

Επικοινωνία

τηλ. (+30) 28210 37661, 6973307066, 28210 44854
email: pmaravelaki@isc.tuc.gr