Προσωπικό

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Νίκος Παπαμανώλης

Καθηγητής

Αρχιτεκτονική Τεχνολογία

Συνοπτικό Βιογραφικό

Είναι πτυχιούχος Φυσικός (1979), διπλωματούχος Αρχιτέκτων (1985), κάτοχος Μεταπτυχιακού στη Φυσική Περιβάλλοντος (1989) και Διδακτορικού στην Αρχιτεκτονική Τεχνολογία (1992).
Από το 1985, έχει εκπονήσει μεγάλο αριθμό αρχιτεκτονικών μελετών και έχει επιβλέψει την κατασκευή πολλών έργων.
Κατά περιόδους συνεργάστηκε με τεχνικές εταιρείες και δημόσιους φορείς σε μελέτες και κατασκευές τεχνικών έργων.
Δίδαξε για πολλά χρόνια μαθήματα της ειδικότητάς του σε πανεπιστημιακές Σχολές και Τμήματα. Συμμετείχε, ως ερευνητής, σε προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια.
Υπήρξε μέλος πολλών επιστημονικών ομάδων, επιτροπών και συμβουλίων.
Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει 6 βιβλία και περισσότερες από 90 εργασίες δημοσιευμένες σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά έντυπα.

Αναλυτικό βιογραφικό

Μαθήματα

  • Εκπαιδευτική άδεια κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-20

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Σύγχρονα δομικά συστήματα και υλικά.
  • Ενεργειακή και περιβαλλοντική συμπεριφορά κτιρίων.
  • Σύγχρονα υλικά σε εφαρμογές βιοκλιματικής Αρχιτεκτονικής.

Επικοινωνία

τηλ. (+30) 28210 37106
email: npapama@arch.tuc.gr