Προσωπικό

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Συμβασιούχοι Διδάσκοντες

Ακαδημαϊκό Έτος 2017 - 2018

Μανδαλάκη Μαρία

Μανδαλάκη Μαρία
Ακαδημαϊκός υπότροφος


Τσακίρη Ευφροσύνη

Τσακίρη Ευφροσύνη
Ακαδημαϊκός υπότροφος


Κακάβας Σπυρίδων

Κακάβας Σπυρίδων
Ακαδημαϊκός υπότροφος


Πετρουλάκης Στυλιανός

Πετρουλάκης Στυλιανός
Ακαδημαϊκός υπότροφος


Λαγαρίας Απόστολος

Λαγαρίας Απόστολος
Ακαδημαϊκός υπότροφος


Καπετανάκη Καλή

Καπετανάκη Καλή
Ακαδημαϊκός υπότροφος


Λιαράκος Ευάγγελος

Λιαράκος Ευάγγελος
Ακαδημαϊκός υπότροφος


Πετειναρέλης Αλέξανδρος

Πετειναρέλης Αλέξανδρος
Ακαδημαϊκός υπότροφος


Χαραλαμπίδη Βαρβάρα

Χαραλαμπίδη Βαρβάρα
Διδάσκοντες στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού»