Προσωπικό

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Διοικητικό - Εργαστηριακό προσωπικό

Μαλανδράκη Γαλάτεια

Μαλανδράκη Γαλάτεια
Γραμματέας Σχολής (Μόνιμη)


Τζωρτζάκη Ξενούλα

Τζωρτζάκη Ξενούλα
Γραμματειακή Υποστήριξη (ΙΔΑΧ)


Μάλλη Κατερίνα

Μάλλη Κατερίνα
Γραμματειακή Υποστήριξη


Δουλαβεράκης Χαράλαμπος

Δουλαβεράκης Χαράλαμπος
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ)


Καντηλιεράκης Ιωάννης

Καντηλιεράκης Ιωάννης
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ)


Σολινταδάκη Μαρία

Σολινταδάκη Μαρία
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ)


Σπάρταλης Λάμπρος

Σπάρταλης Λάμπρος
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ)


Μπουράκη Καλλιόπη

Μπουράκη Καλλιόπη
Τεχνική Υποστήριξη - Εργαστηριακό Προσωπικό


Κουρουτάκη Αλεξάνδρα

Κουρουτάκη Αλεξάνδρα
Ειδικό & Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)


© Πολυτεχνείο Κρήτης 2016