Προσωπικό

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Εργαστηριακό Προσωπικό επί συμβάσει

Ακαδημαϊκό Έτος 2018 - 2019

Μπουράκη Καλλιόπη

Μπουράκη Καλλιόπη
Τεχνική Υποστήριξη - Συμβασιούχος


Πετρουλάκης Στυλιανός

Πετρουλάκης Στυλιανός
Ακαδημαϊκός υπότροφος


Καπετανάκη Καλή

Καπετανάκη Καλή
Ακαδημαϊκός υπότροφος


Χαραλαμπίδη Βαρβάρα

Χαραλαμπίδη Βαρβάρα
Διδάσκοντες στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού»