Προσωπικό

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Εργαστηριακό Προσωπικό

Δουλαβεράκης Χαράλαμπος

Δουλαβεράκης Χαράλαμπος
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ)


Καντηλιεράκης Ιωάννης

Καντηλιεράκης Ιωάννης
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ)


Κουρουτάκη Αλεξάνδρα

Κουρουτάκη Αλεξάνδρα
Ειδικό & Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)


Μπουράκη Καλλιόπη

Μπουράκη Καλλιόπη
Τεχνική Υποστήριξη - Συμβασιούχος


Σολινταδάκη Μαρία

Σολινταδάκη Μαρία
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ)


Σπάρταλης Λάμπρος

Σπάρταλης Λάμπρος
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ)