Προσωπικό

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Κουρουτάκη Αλεξάνδρα

Ε.ΔΙ.Π.

Διδάκτωρ Ιστορικός τέχνης του Πανεπιστημίου Bordeaux Montaigne, Γαλλία (2014) με τιμητική διάκριση: “ Très honorable ”. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Γαλλική Φιλολογία, Ε.Α.Π. (2006). Απόφοιτη του Τμήματος Γαλλικής Φιλολογίας, Ε.Κ.Π.Α (1993) με τριετή υποτροφία Ι.Κ.Υ. και βαθμό πτυχίου “ Άριστα ”. Απόφοιτη Ελληνικού Ωδείου Αθηνών (1995) και πτυχίο Σχολής Πιάνου, με “ Άριστα”. Απόδοση δεύτερης ειδικότητας ως Μουσικός - Π.Ε.16  (ΑΔΑ:ΒΙΨΠ9-Β0Χ).  

Από το 2017 έχει μεταταχθεί σε θέση Ε.ΔΙ.Π. στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Επικουρική συμβολή στη διδασκαλία του μαθήματος Ιστορίας της τέχνης, στη Σχολή ΑΡ.ΜΗΧ - Πολυτεχνείο Κρήτης, ως αποσπασμένη εκπαιδευτικός (2015-2017). Εκπαιδευτική και διοικητική εμπειρία στο ΤΕΙ Κρήτης (2004-2008) ως αποσπασμένη εκπαιδευτικός και διδασκαλία των μαθημάτων: Ιστορία της Τεχνολογίας και Γαλλικά ειδικότητας. Έχει υπηρετήσει ως μόνιμη εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ν. Χανίων (2002-2017) και έχει διατελέσει επιστημονική υπεύθυνη του Πειραματικού Προγράμματος Εκπαίδευσης “E.R.M.I.S” αρ. 63, Σ.Ε.Π.Π.Ε. για τις Ξένες Γλώσσες, ΥΠΕΠΘ - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (1998- 2001).

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντά επικεντρώνονται κυρίως στους τομείς της Ιστορίας της τέχνης, της σχέσης μεταξύ των τεχνών, της σχέσης Τέχνης & Τεχνολογίας, της αισθητικής  και φιλοσοφικής προβληματικής καθώς και στη μελέτη θεμάτων αναφορικά με τη διδασκαλία των τεχνών (εικαστικά - μουσική). Έχει δημοσιεύσει άρθρα για την Ιστορία της τέχνης και για τη διδακτική της Γαλλικής, σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές. Έχει πραγματοποιήσει διαλέξεις για την Ιστορία της τέχνης, στη Σχολή ΑΡ.ΜΗΧ του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων και στην ΚΕΠΠΕΔΗΧ Κ.Α.Μ.  Έχει αρθρογραφήσει για εικαστικές εκθέσεις και μουσικές εκδηλώσεις στον έντυπο και ηλεκτρονικό τοπικό τύπο. Έχει υποστηρίξει οργανωτικά αρχιτεκτονικές εκθέσεις. Μέλος του ΔΣ της Ιστορικής, Λαογραφικής και Αρχαιολογικής Εταιρείας Κρήτης (Ι.Λ.Α.Ε.Κ).  

Επικοινωνία
email: Kouroutaki@gmail.com , akouroutaki@isc.tuc.gr