Υπηρεσίες & Υποδομές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Ερευνητικό Εργαστήριο Ελαφρών Κατασκευών

  Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 Εξ. 7ο

  Ομάδα Φοιτητών: Μ.Αναστασάκης, Α.Θεολογίτης, Η.Καλογεράκου

  Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 Εξ. 7ο

  Ομάδα Φοιτητών: Μ.Αναστασάκης, Α.Θεολογίτης, Η.Καλογεράκου

  Ακαδημαϊκά έτη 2004-2014

  Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Εξ. 7ο - 8ο

  Φοιτητής: Ασημάκης Νικόλαος

  Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Εξ. 2ο

  Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 Εξ. 7ο

  Ομάδα Φοιτητών: Ράμμου Ερμιόνη, Τέλιου Μαρινέλα, Τσούτσιας Κωνσταντίνος, Καραγιάννη Βαρβάρα, Μόλασση Βίκυ

  Ακαδημαϊκά έτη 2007-2014

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2016