Τουρισμός, Πολιτισμός και Μεσογειακός Χώρος

1η Ειδίκευση Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Διπλωματικές Εργασίες

Εργασίες 2017 - 2018

Λαϊνάκη Χαρίκλεια

Αγροτουριστική ανάπτυξη μέσω οικολογικού σχεδιασμού του φυσικού τοπίου

Επιβλέπουσα: Καραμανέα

Γιαουρτά Σοφία

Η επίδραση του καθορισμού των χρήσεων γης στις Αντικειμενικές Αξίες Ακινήτων του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Ηρακλείου

Επιβλέπουσα: Διμέλλη

Εφραιμίδου Νίκη

Σύγχρονος σχεδιασμός του χώρου σε συνθήκες προσωρινής κατοίκησης

Επιβλέπουσα: Χατζησάββα

Τεγούσης Ανδρέας

Χώροι υποστήριξης και υπαίθρια διαμόρφωση για τη Μονή Εισόδιων της Θεοτόκου στη Μυρτιά Αιτωλοακαρνανίας

Επιβλέπουσα: Χατζησάββα

Σπυριδάκης Γεώργιος

Εποχιακές Περιηγήσεις | Συνδέοντας Ρουσσόλακο, Χιόνα, Κουρεμένο, μέσα στο χρόνο

Επιβλέπουσα: Καραμανέα

Σκουλούδη Αργυρώ

Bio-inspired Architecture / From Form to Fabrication

Flock Based Spatially Distributed Open-Source Customisable Plywood Structure

Επιβλέπων: Γιαννούδης

Πετειναρέλης Αλέξανδρος

Compression bending test mechanism for plywood-fiberglass composites. Encoding complex 3d form into flat 2d strips, through fiber orientation and layers count distribution

Επιβλέπων: Γιαννούδης

Ουρανός Ζαχαρίας

Tακτικές χαρτογράφησης στην Αγ. Τριάδα Ηρακλείου: το περπάτημα ως εργαλείο διερεύνησης του αστικού τοπίου

Επιβλέπων: Γιαννούδης

Μαρκιανάκη Χρυσαλίς

Ψηφιακός σχεδιασμός και κατασκευή δομικής μονάδας από μπετόν για τη συναρμολόγηση κελυφών πολλαπλών μορφών

Επιβλέπων: Γιαννούδης

 

Μαναρώλη Ξανθή - Ευαγγελία

Προσαρμόσιμη Ηλιακή Όψη │ Σύστημα κίνησης σε δυο άξονες, ανταποκρινόμενο στην πορεία του ήλιου, για ενσωμάτωση σε κτιριακές όψεις

Επιβλέπων: Γιαννούδης

 

Κορακάκη Αντωνία

Πρόταση Διαμόρφωσης Σχεδίου Βιώσιμης Κινητικότητας για το Δήμο Χανίων

Επιβλέπουσα: Διμέλλη

Αναστασάκης Χρήστος

Προοπτικές ανάπτυξης εναλλακτικού τουρισμού στον Δήμο Καντάνου Σελίνου

Επιβλέπουσα: Κωτσάκη