Τουρισμός, Πολιτισμός και Μεσογειακός Χώρος

1η Ειδίκευση Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Υπό εξέλιξη Διπλωματικές Εργασίες

Εργασίες 2016 - 2017

Σπύρου Ελευθέριος

Κριτική του θεωρητικού έργου ‘The Nature of Order’

Επιβλέπων: Γιαννούδης

Ντούρα Μαγδαληνή

H θεωρία των κυτταρικών αυτομάτων στον σύγχρονο αστικό σχεδιασμό

Επιβλέπων: Γιαννούδης

Διγαλάκη Τατιάνα – Κρίστυ

Σχεδιασμός Διαδραστικού Πολυχρηστικού Επίπλου

Επιβλέπων: Ουγγρίνης