Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος

2η Ειδίκευση Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Υπό εξέλιξη Διπλωματικές Εργασίες

Εργασίες 2016 - 2017

Φωτίου Αφροδίτη

Αποκατάσταση και ενεργειακή αναβάθμιση παραδοσιακού κτιρίου από φέρουσα τοιχοποιία στην παλαιά πόλη Χανίων

Επιβλέπουσα: Σταυρουλάκη

Φιωτάκης Χαράλαμπος

Ανίχνευση βλαβών σε ιστορικές κατασκευές αναλύοντας την μη γραμμική συμπεριφορά στη διάδοση μηχανικών κυμάτων

Επιβλέπων: Προβιδάκης

Φαντάκης Γιάννης

Αναγεννησιακές επιδράσεις στη ναοδομία της υπαίθρου των Χανίων κατά το 190 αιώνα

Επιβλέπουσα: Κωτσάκη

Τσολάκης Ελευθέριος

Αποτίμηση και ενίσχυση λιθόκτιστων και μεταλλικών ιστορικών γεφυρών, με ανελαστική προσαυξητική δυναμική ανάλυση, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες έδρασης των βάθρων

Επιβλέπων: Τσομπανάκης

Τζωρτζινάκης Γεώργιος

Επισκοπικό Μέγαρο Φορτέτσας Ρεθύμνου: -διερεύνηση παθολογίας και πρόταση στερέωσης -σχεδιασμός νέων δομών για επανάχρηση του μνημείου

Σκαράκη Δήμητρα

Ταυτοποίηση μοντέλου πεπερασμένων στοιχείων, μνημειακού κτίσματος, με την βοήθεια επιτόπου μετρήσεων των δυναμικών χαρακτηριστικών του. Αποτίμηση υπάρχουσας κατάστασης, πρόταση ενίσχυσης

Επιβλέπουσα: Σταυρουλάκη

Πανηγυράκη Χρυσή

Ιστορική εξέλιξη και μέθοδοι επεμβάσεων σε θολωτές και τοξοτές κατασκευές στους ναούς της Κρήτης

Επιβλέπουσα: Σταυρουλάκη

Παλαιολόγος Γιώργος

Οικολογικά κονιάματα υδρασβέστου και πηλών, για τις αποκαταστάσεις μνημειακών κατασκευών

Επιβλέπουσα: Μαραβελάκη

Μπουρμπάκης Κων/νος

Μορφολογική αποκατάσταση της ενετικής έπαυλης Κατοχωρίου, Δ.Δ Κεραμείων

Επιβλέπουσα: Κωτσάκη

Μαμαλάκη Ηρώ

Επισκοπικό Μέγαρο Φορτέτσας Ρεθύμνου: -διερεύνηση παθολογίας και πρόταση στερέωσης -σχεδιασμός νέων δομών για επανάχρηση του μνημείου

Επιβλέπων: Σκουτέλης

Κωτσιόπουλος Γιάννης

Διερεύνηση της επίδρασης της διάβρωσης των οπλισμών στη σεισμική τρωτότητα ιστορικών κτιριακών κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος

Επιβλέπων: Τσομπανάκης

Καλοειδάς Αριστοτέλης

Ανίχνευση δομικών βλαβών σε ιστορικές κατασκευές με χρήση ιδιομορφικής ανάλυσης ταλαντώσεων σε κατάσταση λειτουργίας

Επιβλέπων: Προβιδάκης

Ανδρουλάκη Μαρία, Βιδάλης Γεώργιος, Ιγγλεζάκης Ιωάννης-Γεώργιος

Ολοκληρωμένη διαχείριση ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος στα Ταμπακαριά Χανίων

Επιβλέποντες: Τζομπανάκης, Γιαννούδης, Μαραβελάκη

Δημητριάδου Πιπίνα

Έξυπνα υλικά νανοτεχνολογίας για την προστασία πωρόλιθων, μαρμάρων, κονιαμάτων και τοιχογραφιών

Επιβλέπουσα: Μαραβελάκη

Γερεουδάκη Ευαγγελία

Διερεύνηση µε τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων της επίδρασης μεθόδων επέµβασης σε παραδοσιακό κτήριο Κτήριο οδού Γερασίµου Βλάχου45 , Παλαιά Πόλη Χανίων

Επιβλέπουσα: Σταυρουλάκη

Ανδρουλάκη Θεανώ

Τρισδιάστατη μοντελοποίηση: Δυναμικό εργαλείο στην ψηφιακή αναπαράσταση για την ανάδειξη και προβολή της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Επιβλέπων: Παρθένιος

Ανδρέου Αναστασία

Αποκατάσταση και μετατροπή της πρώην Ιερατικής Σχολής της Αγίας Τριάδας των Τζαγκαρόλων

Επιβλέπουσα: Κωτσάκη

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2016