Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη ιστορικών κτηρίων και συνόλων

2η Ειδίκευση Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Διπλωματικές εργασίες 2019 - 2020

Κατσιράκης Εμμανουήλ

Μελέτη της σεισμικής απόκρισης του περιμετρικού τείχους της Ακρόπολης και διερεύνηση μέτρων απομείωσης των δυναμικών ωθήσεων

Επιβλέπων: Τσομπανάκης