Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη ιστορικών κτηρίων και συνόλων

2η Ειδίκευση Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Διπλωματικές εργασίες 2019 - 2020

Λαγού Άννα-Μαρία

Επανάχρηση του πολεμικού μουσείου- πρώην ιατλικού στρατώνα, ως νέα Δημοτική Βιβλιοθήκη στα Χανιά

Επιβλέπων: Σκουτέλης
Σύμβουλος: Σταυρουλάκη