Προπτυχιακές Σπουδές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Ακαδημαϊκό Έτος 2016/2017

Χειμερινό Εξάμηνο 2016/2017

19 Σεπτεμβρίου 2016: Έναρξη μαθημάτων (Δευτέρα)
16 Δεκεμβρίου 2016: Λήξη μαθημάτων (Παρασκευή)
19 - 21 Δεκεμβρίου 2016:  αναπληρώσεις μαθημάτων

Διακοπές Χριστουγέννων
22 Δεκεμβρίου 2016  (Πέμπτη) έως 6 Ιανουαρίου 2017 (Παρασκευή)

9 Ιανουαρίου έως 4 Φεβρουαρίου 2017
Εξεταστική περίοδος χειμερινού εξαμήνου: (4 εβδομάδες)

6 Φεβρουαρίου έως 25 Φεβρουαρίου 2017
Εμβόλιμη εξεταστική περίοδος εαρινού εξαμήνου, εφόσον αποφασιστεί από την εκάστοτε Σχολή (3 εβδομάδες)             

Αργίες/εορτές εντός εξαμήνου
28 Οκτωβρίου 2016 (Παρασκευή), 17 Νοεμβρίου 2016 (Πέμπτη), 21 Νοεμβρίου 2016 (Δευτέρα), 30 Ιανουαρίου 2017 (Δευτέρα)

Εαρινό Εξάμηνο 2016/2017

6 Φεβρουαρίου 2017: Έναρξη μαθημάτων (Δευτέρα)
7 Απριλίου 2017: Λήξη μαθημάτων (Παρασκευή)

Διακοπές Πάσχα
10 Απριλίου 2017 έως 21 Απριλίου 2017

24 Απριλίου 2017: Έναρξη μαθημάτων (Δευτέρα)
19 Μαΐου 2017: Λήξη μαθημάτων (Παρασκευή)

20 Μαΐου 2017 έως 28 Μαΐου 2017
Ασκήσεις Υπαίθρου (για όσες Σχολές προβλέπονται)

1 Ιουνίου έως  23 Ιουνίου 2017
Εξεταστική περίοδος εαρινού εξαμήνου: (3 ½  εβδομάδες)

24 Ιουνίου 2017 έως και 7 Ιουλίου 2017
Εξεταστική περίοδος μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου: (2 εβδομάδες)

Αργίες/εορτές εντός εξαμήνου
27 Φεβρουαρίου 2017 (Καθαρά Δευτέρα), 25 Μαρτίου 2017 (Σάββατο), 1 Μαΐου 2017 (Δευτέρα), Ημέρα διεξαγωγής φοιτητικών εκλογών, 5 Ιουνίου 2017 (Αγίου Πνεύματος)

Θερινές Διακοπές
8 Ιουλίου 2017 έως 20 Αυγούστου 2017

21 Αυγούστου έως 16 Σεπτεμβρίου 2017
Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου (διπλή)

Ακαδημαϊκό Έτος 2017/2018

Χειμερινό Εξάμηνο 2017/2018

18 Σεπτεμβρίου 2017: Έναρξη μαθημάτων (Δευτέρα)
15 Δεκεμβρίου 2017: Λήξη μαθημάτων (Παρασκευή)
18 - 21 Δεκεμβρίου 2017: αναπληρώσεις μαθημάτων

Διακοπές Χριστουγέννων
22 Δεκεμβρίου 2017 (Παρασκευή) έως 5 Ιανουαρίου 2018 (Παρασκευή)

8 Ιανουαρίου (Δευτέρα) έως 31 Ιανουαρίου 2018 (Τετάρτη)
Εξεταστική περίοδος χειμερινού εξαμήνου (3 ½ εβδομάδες)

1 Φεβρουαρίου (Πέμπτη) έως 14 Φεβρουαρίου 2018 (Τετάρτη)
Εμβόλιμη εξεταστική περίοδος εαρινού εξαμήνου, εφόσον αποφασιστεί από την εκάστοτε Σχολή (2 εβδομάδες)             

Αργίες/εορτές εντός εξαμήνου
28 Οκτωβρίου 2017 (Σάββατο), 17 Νοεμβρίου 2017 (Παρασκευή), 21 Νοεμβρίου 2017 (Τρίτη), 6 Ιανουαρίου 2018 (Σάββατο), 30 Ιανουαρίου 2018 (Τρίτη)  

Εαρινό Εξάμηνο 2017/2018

5 Φεβρουαρίου 2018: Έναρξη μαθημάτων (Δευτέρα)
30 Μαρτίου 2018: Λήξη μαθημάτων (Παρασκευή)     

Διακοπές Πάσχα
2 Απριλίου 2018 (Μ. Δευτέρα) έως 13 Απριλίου 2018 (Παρασκευή)

16 Απριλίου 2018: Έναρξη μαθημάτων (Δευτέρα)
18 Μαΐου 2018: Λήξη μαθημάτων (Παρασκευή)

19 Μαΐου 2018 (Σάββατο) έως 27 Μαΐου (Κυριακή) 2018
Ασκήσεις Υπαίθρου (για όσες Σχολές προβλέπονται)

29 Μαΐου (Τρίτη) 2018 έως 20 Ιουνίου (Τετάρτη) 2018
Εξεταστική περίοδος εαρινού εξαμήνου  (3 ½ εβδομάδες)

21 Ιουνίου (Πέμπτη) 2018 έως 4 Ιουλίου (Τετάρτη) 2018
Εμβόλιμη εξεταστική περίοδος χειμερινού εξαμήνου, εφόσον αποφασιστεί από την εκάστοτε Σχολή (2 εβδομάδες)

Αργίες/εορτές εντός εξαμήνου
19 Φεβρουαρίου 2018 (Καθαρά Δευτέρα), 25 Μαρτίου 2018 (Κυριακή), 1 Μαΐου 2018 (Τρίτη), Ημέρα διεξαγωγής φοιτητικών εκλογών, 28 Μαΐου 2018 (Αγίου Πνεύματος)

Θερινές Διακοπές
5 Ιουλίου έως 19 Αυγούστου 2018

20 Αυγούστου (Δευτέρα) έως 15 Σεπτεμβρίου 2018 (Σάββατο)
Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου (διπλή)

Ακαδημαϊκό Έτος 2018/2019

17 Σεπτεμβρίου 2018: Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2018-2019  

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2016