Προπτυχιακές Σπουδές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2016 - 2017

Χειμερινό Εξάμηνο 2016/2017

Δευτέρα 19/09/2016 έως Παρασκευή 16/12/2016
19 - 21 Δεκεμβρίου 2016, αναπλήρωση μαθημάτων

Εξεταστική περίοδος χειμερινού εξαμήνου

Δευτέρα 09/01/2017 έως Σάββατο 28/01/2017

Εαρινό Εξάμηνο 2016/2017

Δευτέρα 06/02/2017 έως Παρασκευή 07/04/2017 &
Δευτέρα 24/04/2017 έως Παρασκευή 19/05/2017

Εξεταστική περίοδος εαρινού εξαμήνου

Πέμπτη 01/06/2017 έως Παρασκευή 23/06/2017

Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου 2017

Δευτέρα 21/08/2017 έως Σάββατο 16/09/2017

Έναρξη Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2017/2018

Δευτέρα 18/09/2017

Αργίες

Οι εκ του νόμου προβλεπόμενες και η ημερομηνία διεξαγωγής των φοιτητικών εκλογών.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2016