Προπτυχιακές Σπουδές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Επαναληπτική Εξεταστική Περίοδος 2018-2019
26 Αυγούστου 2019 (Δευτέρα) έως 21 Σεπτεμβρίου 2019 (Σάββατο)

Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020

Χειμερινό Εξάμηνο 2019/2020

23 Σεπτεμβρίου 2019: Έναρξη μαθημάτων (Δευτέρα)
20 Δεκεμβρίου 2019:  Λήξη μαθημάτων (Παρασκευή)

Διακοπές Χριστουγέννων
21 Δεκεμβρίου 2019  (Σάββατο) έως 7 Ιανουαρίου 2019 (Τρίτη)

Εξεταστική περίοδος  χειμερινού εξαμήνου (4 εβδομάδες)
όπου περιλαμβάνονται και οι πρόσθετες εξετάσεις για όσες Σχολές το αποφασίσουν          
8 Ιανουαρίου 2020 (Τετάρτη) έως 4 Φεβρουαρίου 2020 (Τρίτη)

Αργίες/εορτές εντός εξαμήνου: 28 Οκτωβρίου 2018, 17 Νοεμβρίου 2018, 21 Νοεμβρίου 2018, 30 Ιανουαρίου 2019

Εαρινό Εξάμηνο 2019/2020

10 Φεβρουαρίου 2020: Έναρξη μαθημάτων (Δευτέρα)
10 Απριλίου 2020:Διακοπή μαθημάτων (Παρασκευή)

Διακοπές Πάσχα
11 Απριλίου 2020 (Σάββατο) έως 26 Απριλίου 2020 (Κυριακή)

27 Απριλίου 2020:Επανέναρξη μαθημάτων (Δευτέρα) 
22 Μαΐου 2020: Λήξη μαθημάτων (Παρασκευή)

23 Μαΐου 2020 (Σάββατο) έως 31 Μαΐου 2020  (Κυριακή)
Ασκήσεις Υπαίθρου (για όσες Σχολές προβλέπονται)

Εξεταστική περίοδος εαρινού εξαμήνου  (4  εβδομάδες)
1 Ιουνίου 2020 (Δευτέρα) έως 27 Ιουνίου 2020 (Σάββατο)
όπου περιλαμβάνονται και οι πρόσθετες εξετάσεις για όσες Σχολές το αποφασίσουν

Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου (4 εβδομάδες)
26 Αυγούστου 2020 (Τετάρτη) έως 22 Σεπτεμβρίου 2020 (Τρίτη)

Αργίες/εορτές εντός εξαμήνου
2 Μαρτίου 2020 (Καθαρά Δευτέρα), 25 Μαρτίου 2019, 1 Μαΐου 2019, ημέρα φοιτητικών εκλογών, 17 Ιουνίου 2019 (Δευτέρα Αγίου Πνεύματος)