Προπτυχιακές Σπουδές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Διπλωματικές εργασίες 2018 - 2019

Παπαγεωργίου Μαρία, Σκουτέλα Μαρίνα

Θέμα: "Ιχνογραφήσεις ενός ερειπωμένου τοπίου: Ενεργοποίηση της περιοχής του όρμου Στομίου, Χανιά"

Επιβλέπουσα: Π. Καραμανέα