Προπτυχιακές Σπουδές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Διπλωματικές εργασίες 2019 - 2020

Φουντούλη Αναστασία

Θέμα: "Θήρα & Santorini: Από τις πεζούλες στο δημόσιο χώρο _ μια βιώσιμη συμβίωση στο Καμάρι"

Επιβλέπουσα: Π. Καραμανέα