Προπτυχιακές Σπουδές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Διπλωματικές εργασίες 2019 - 2020

Γιαγκούλα Βασιλική

Θέμα: "Επαναπροσδιορίζοντας τη σχέση της πόλης με το ποτάμι: Η περίπτωση του ποταμού Αράπιτσα στη Νάουσα"

Επιβλέπουσα: Π. Καραμανέα