Προπτυχιακές Σπουδές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Διπλωματικές εργασίες 2019 - 2020

Κυριαζοπούλου Νάγια

Θέμα: "ΛΑΤΟ + ΚΕΚΡΩΨ _ Μια τοπιακή διαμόρφωση της πρώην λατομικής έκτασης"

Επιβλέπουσα: Π. Καραμανέα