Προπτυχιακές Σπουδές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Ιστορία και Θεωρία Αρχιτεκτονικής 1

Διδακτικές Μονάδες: 4

Έτος - Εξάμηνο 1° Έτος - 1° Εξάμηνο
ΚατηγορίαΥποχρεωτικό
Τομέας Τομέας Ιστορίας και Θεωρίας της Αρχιτεκτονικής και των Εικαστικών Τεχνών
Προαπαιτούμενα
Είδος ΔιδασκαλίαςΔιαλέξεις και εργασία
Διδάσκοντες:
Συντονιστής:
Α. Κωτσάκη
Α. Κωτσάκη
Γλώσσα διδασκαλίαςΕλληνική

 

Αντικείμενο Μαθήματος – Εκπαιδευτικός Στόχος: 

Εισαγωγή στην Ιστορία & Θεωρία της Αρχιτεκτονικής - Οι απαρχές

Σκοπός του μαθήματος είναι η μεθοδική εισαγωγή των φοιτητών στον ιστορικό και θεωρητικό λόγο περί αρχιτεκτονικής. Επιχειρείται η ανάδειξη της οργανικής σχέσης μεταξύ ιστορίας – θεωρίας και πράξης στην αρχιτεκτονική. Εισαγωγή σε έννοιες της αρχιτεκτονικής. Διαφορετικές προσεγγίσεις στο  αρχιτεκτονικό φαινόμενο. Η ιστοριογραφία και η χρήση των πηγών, οι μέθοδοι της ιστορίας της αρχιτεκτονικής, η έννοια του μνημείου και της ιστορικότητας, η κοινωνική διάσταση της αρχιτεκτονικής, η σχέση της αρχιτεκτονικής με τις επιστήμες, η φύση της σχεδιαστικής διαδικασίας, ο πλουραλισμός των αρχιτεκτονικών εκφράσεων και η συμμετοχή της ιστορίας, η καλλιτεχνική διάσταση της αρχιτεκτονικής, και τέλος η κατανόηση του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα και του ρόλου του στην κοινωνία.

Παράλληλα αναζητούνται τα εργαλεία μεταλαμπάδευσης της ιστορικής και θεωρητικής γνώσης στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό ως εμπλουτισμός παραστάσεων αλλά και ως συγκρότηση αξιολογικών συστημάτων για την αρχιτεκτονική.

Το μάθημα διαρθρώνεται μέσω διαλέξεων, εργασιών και επισκέψεων σε εκθέσεις και αρχαιολογικούς χώρους.

 

Περιεχόμενο μαθήματος:

 1. Οι έννοιες Ιστορία & Θεωρία Αρχιτεκτονικής –  –Οι απαρχές του αρχιτεκτονικού φαινομένου
 2. Η «χρήση» της Ιστορίας & Θεωρίας
 3. Ιστοριογραφικές σχολές & προσεγγίσεις της αρχιτεκτονικής
 4. Οι μέθοδοι στην Ιστορία της Αρχιτεκτονικής .  Πηγές και ερμηνείες – Η συγγραφή της επιστημονικής εργασίας.
 5.  Η έννοια του μνημείου
 6. Ανώνυμη αρχιτεκτονική και τέχνη  vs Λόγια αρχιτεκτονική και τέχνη
 7. Αξιολόγηση της καλλιτεχνικής μορφής
 8. Οι πρώτοι πολιτισμοί:- Αρχιτεκτονική:   Αιγύπτιοι – Ασσυροβαβυλώνιοι, Μινωίτες, Μυκηναίοι
 9. Αντικατοπτρισμοί των πρώτων πολιτισμών στον 20 αι.

Εργασία:

Η εργασία έχει ως στόχο της την εξοικείωση των φοιτητών /τριών με τη βιβλιογραφική  και διαδικτυακή έρευνα και κυρίως την ανάπτυξη του προβληματισμού για την εγκυρότητα της διαδικτυακής πληροφορίας. Πλέον η δυσκολία δεν βρίσκεται στην πρόσβαση στην πληροφορία αλλά στον έλεγχο της εγκυρότητάς της.

Γι α τον σκοπό αυτό οι φοιτητές θα επιλέξουν ένα αρχιτεκτονικό έργο από όλες τις περιόδους της ιστορίας της αρχιτεκτονικής  μέχρι και το τέλος του 20ου αι. ώστε να έχει περιληφθεί το κτήριο στην αρχιτεκτονική βιβλιογραφία.

Η άσκηση θα ακολουθήσει την παρακάτω διαδικασία:

Α. Επιλογή αρχιτεκτονικού έργου και  διατύπωση του λόγου για τον οποίο επιλέγει σε σχέση με την ιστορία και θεωρία της αρχιτεκτονικής. (maximum 5 γραμμές)

Β. Διατύπωση ενός ερευνητικού ερωτήματος που μπορεί να τροφοδοτήσει το  εν λόγω κτίσμα. (πχ: επιρροή της παράδοσης, καινοτομία, σχέση με ιστορικούς  ρυθμούς, κατασκευαστικό ενδιαφέρον, σχέση με τέχνη της εποχής κλπ).

Γ. Σύνταξη βιβλιογραφίας για το εν λόγω κτήριο μόνο σε ότι αφορά το ερευνητικό ερώτημα που έχει διατυπωθεί. Ο κατάλογος που θα συνταχθεί θα είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερος με την προϋπόθεση ότι  η αναλογία τίτλων από το διαδίκτυο δεν θα ξεπερνά το 20% αυτών από βιβλία (βιβλιοθήκη Σχολής κλπ). Η βιβλιογραφική  αναφορά θα συγκροτείται σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στον Οδηγό σύνταξης  επιστημονικής έρευνας (e-class). Επίσης θα αναφέρονται οι σελίδες που αφορούν στο υπό μελέτη κτήριο.

Δ. Επιλογή από το σύνολο των αναφορών 10 βιβλιογραφικών τίτλων (max 2 από διαδίκτυο) οι οποίοι θα θεωρηθούν από τον/την  φοιτητή/τρια ως οι πλέον σημαντικοί  για το ερώτημά του .

Ε. Εμπλουτισμός κάθε ενός από τους επιλεγμένους τίτλους με λέξεις κλειδιά που θα αναφέρουν επιμέρους στοιχεία για το θέμα που ενδιαφέρει. 

 

Εκπαιδευτικό ΥλικόΠροβολές pp, ;άρθρα, σημειώσεις της διδάσκουσας στον ιστότοπο του μαθήματος, Επισκέψεις σ εκθέσεις και εκπαιδευτικές εκδρομές σε αρχαιολογικούς χώρους
Προτεινόμενα Συγγράμματα και βιβλιογραφία  
 1. Παύλος Λέφας. Αρχιτεκτονική. Μια ιστορική θεώρηση. Εκδ. Πλέθρον, Αθήνα 2013.
 2. Mπούρας Χαράλαμπος, Μαθήματα Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής, Εκδόσεις Συμμετρία, τ. Α, Αθήνα 1999.
 3. Μπούρας Χαράλαμπος, Μαθήματα Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής, Εκδ. Μέλισσα, τ. Β, Αθήνα 1999, τ. Β,
 4. Watkin David, Ιστορία της Δυτικής Αρχιτεκτονικής, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2005
 5. Π. Μυλωνάς, «Οι Θεωρίες της Αρχιτεκτονικής από τους Αρχαίους ¨Ελληνες», ανάτυπο από Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών, Αθήνα 1998
 6. Nuttgens, Patrick, The story of architecture, ed.Phaidon, NY, 1983
 7. Nikolaus Pevsner, An outline of European Architecture, Penguin Books, London - ebook
Πέραν της γενικής βιβλιογραφίας του μαθήματος επιπλέον εξειδικευμένα συγγράμματα προτείνονται σε κάθε φοιτητή ανάλογα με το θέμα που επεξεργάζεται.
Τρόπος αξιολόγησης φοιτητού - Εξέταση

Συμμετοχή στο μάθημα 20%

Γραπτή εξέταση 40%

Εργασία 40%