Προπτυχιακές Σπουδές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 1

 

Διδακτικές Μονάδες: 6

Έτος - Εξάμηνο 1° Έτος - 1° Εξάμηνο
ΚατηγορίαΥποχρεωτικό
Τομέας Τομέας Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, Αποκατάστασης και Επανάχρησης Μνημείων και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Προαπαιτούμενα
Είδος ΔιδασκαλίαςΕργαστηριακό, υποστηριζόμενο από διαλέξεις
Διδάσκοντες:
Συντονιστής:
Δ. Χατζησάββα, Α.-Κ. Ουγγρίνης
Δ. Χατζησάββα
Γλώσσα διδασκαλίαςΕλληνική

 

Αντικείμενο Μαθήματος – Εκπαιδευτικοί Στόχοι:

Το μάθημα αποτελεί την εισαγωγή στις βασικές έννοιες, εργαλεία και μεθόδους της αρχιτεκτονικής σύνθεσης και αποβλέπει στην κατανόηση της πολυπλοκότητας της συνθετικής διαδικασίας και των παραμέτρων της. Oι φοιτητές καλούνται να κρίνουν, να σχολιάσουν, να ιεραρχήσουν και να μεταγράψουν  μέσω της συνθετικής διαδικασίας, τα δεδομένα που τους δίδονται. Γιαυτόν τον σκοπό, εξετάζονται διεξοδικά τα στοιχεία αναπαράστασης, σύνταξης και αντίληψης του χώρου (γεωμετρικά, συντακτικά, αντιληπτικά, αισθητικά, συμβολικά κ.λπ.). Μεγάλη βαρύτητα δίνεται στη χρήση του ελεύθερου και γραμμικού σχεδίου, αλλά και στη μακέτα, ως κύρια εργαλεία εξοικείωσης τόσο με βασικούς συνθετικούς χειρισμούς (περιστροφή, επανάληψη, ρυθμός, μεγέθυνση, πρόσθεση, διάτρηση, μετασχηματισμός, αφαίρεση κ.λπ.), όσο και με τις αρχιτεκτονικές ποιότητες του χώρου έτσι όπως αυτές προσλαμβάνονται από τον χρήστη (αντιληπτική προσέγγιση).

Με σκοπό να δοθεί η δέουσα βαρύτητα στα συνθετικά εργαλεία , η δομή του μαθήματος είναι σε απόλυτη συνεργασία και συντονισμό με τα μαθήματα «Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Σκέψη 1» και  «Μέσα Αναπαράστασης στην Αρχιτεκτονική 1» . Τα θεωρητικά- εννοιολογικά και αναπαραστατικά  εργαλεία των δύο αυτών μαθημάτων είναι απαραίτητα για την ενίσχυση και εμβάθυνση των φοιτητών στη συνθετική προσέγγιση.

Οι κυριότεροι στόχοι του μαθήματος  είναι:

1. Η άμεση εισαγωγή στην πρακτική- εφαρμοσμένη προσέγγιση της συνθετικής διαδικασίας με σκοπό την κατάκτηση μιας προκαταρκτικής εξοικείωσης με τον σχεδιασμό του χώρου στο τέλος του εξαμήνου.

2. Η απόκτηση ευχέρειας σχετικά με την κατασκευή προπλασμάτων και τη σχεδίαση ελεύθερα ή γραμμικά με το χέρι.

3. Η διαπαιδαγώγηση  σχετικά με την αντιμετώπιση της συνθετικής πολυπλοκότητας σε ταχύ ρυθμό προόδου και  με την ανάλογη διαχείριση του χρόνου.

4. Η άσκηση της ικανότητας των φοιτητών να αντιλαμβάνονται, να αναλύουν και να αποδίδουν σχεδιαστικά τα στοιχεία του χώρου (δομή, μορφή, αναλογία, κλίμακα, διαφάνεια κ.λπ.) αλλά και να ελέγχουν τη διάδραση του ανθρώπου με αυτόν (κίνηση, στάση, μετάβαση, όρια, συνδέσεις, διαδοχή, προσπελασιμότητα κ.λπ.). Εξάσκηση του τρόπου δημιουργικής μεταγραφής όλων αυτών των χωρικών παραμέτρων σε αρχιτεκτονικά κωδικοποιημένα εργαλεία.

 

Περιεχόμενο μαθήματος: 

Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

1. Εισαγωγική άσκηση 3 εβδομάδων για την κατασκευή μιας μικρής χωρικής κατασκευής χωρίς χρηστικό χαρακτήρα με αφετηριακή δομή έναν κύβο 7χ7χ7μ. Από τους φοιτητές ζητείται στην πρώτη εβδομάδα να κατασκευάσουν τη μακέτα της κατασκευής αυτής και έπειτα να την αποτυπώσουν σχεδιαστικά υπό κλίμακα

2. Άσκηση εξαμήνου με θέμα περίπτερο εκθέσεων στην Ελλάδα η στο εξωτερικό που οργανώνεται σε δεδομένο χώρο και με αφετηριακή δομή έναν κύβο 7χ7χ7μ.

3. Εργαστηριακές εβδομαδιαίες διορθώσεις στις ομάδες των διδασκόντων από τις οποίες ορισμένες οργανώνονται με τη μορφή παραδόσεων στο σύνολο του έτους με όλους τους διδάσκοντες για την ομαδική και παραδειγματική διδακτική της όλης διαδικασίας και την εξασφάλιση ενιαίας κατεύθυνσης στην πορεία του μαθήματος.

4. 2-3 διαλέξεις-παρουσιάσεις σχετικά με τη μακέτα και το σχέδιο αλλά και τον σχολιασμό εργασιών προηγούμενων ετών.

5. Ενδιάμεση παρουσίαση που βαθμολογείται.

 

Παραδοτέα

Εισαγωγική Άσκηση

1. Κατόψεις σε κλίμακα 1:50.

2. Όψεις σε κλίμακα 1:50

3. 1 Τομή τουλάχιστον

4. Μακέτα 1:50.

5. Σκίτσα, διαγράμματα, σκαριφήματα, κ.ά.

 

Κύρια Άσκηση

Ενδιάμεση παρουσίαση:

Μακέτες εργασίας 1/200 και παρουσίασης 1/100.

Διαγράμματα/σκίτσα ιδέας

Γραμμικά σχέδια 1:100 

Κατόψεις

Τουλάχιστον τομές σε χαρακτηριστικά σημεία,

Όψεις

Ένα αξονομετρικό σχέδιο όπου θα φαίνεται η εσωτερική διάρθρωση του χώρου

Ένα προοπτικό σχέδιο

Τελική παρουσίαση (σε πινακίδες παρουσίασης 100χ70:

Μακέτα παρουσίασης 1:50 

Γραμμικά σχέδια 1/50 με σκιές υποχρεωτικά στις όψεις

Διαγράμματα/σκίτσα

Δύο αξονομετρικά σχέδια

Ένα προοπτικό σχέδιο

 

Εκπαιδευτικό ΥλικόΑνάρτηση των θεμάτων προηγούμενων ετών στην πλατφόρμα Εclass
Προτεινόμενα Συγγράμματα και βιβλιογραφία  
  1. Η. Hertzberger, Μαθήματα για σπουδαστές της αρχιτεκτονικής, ΕΜΠ, Αθήνα 2002.
  2. Κ. R. Krantzer, Παραδείγματα κατόψεων, Α. Γκιούρδα, Αθήνα 1981.
 
Τρόπος αξιολόγησης φοιτητού - Εξέταση

Παρουσίαση της εργασίας

Αξιολόγηση Εισαγωγικής άσκηση 10%

Αξιολόγηση Ενδιάμεσης παρουσίασης 20%

Αξιολόγηση Τελικής παρουσίασης 70%