Προπτυχιακές Σπουδές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Σκέψη 1

Διδακτικές Μονάδες: 4

Έτος - Εξάμηνο1° Έτος - 1° Εξάμηνο
ΚατηγορίαΥποχρεωτικό
ΤομέαςΤομέας Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, Αποκατάστασης και Επανάχρησης Μνημείων και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Προαπαιτούμενα 
Είδος ΔιδασκαλίαςΘεωρητικό
Διδάσκοντες:
Συντονιστής:
Α. Μουτσόπουλος
Α. Μουτσόπουλος
Γλώσσα διδασκαλίαςΕλληνική

 

Αντικείμενο Μαθήματος – Εκπαιδευτικοί Στόχοι:

Το μάθημα επιχειρεί να καταστήσει  κατανοητή τη συμβολή της θεωρητικής γνώσης και της συγκροτημένης σκέψης στη συνθετική προσέγγιση του σχεδιασμού. Κύριο εκπαιδευτικό στόχο αποτελεί η εύληπτη αναφορά στον τρόπο προσέγγισης του αρχιτεκτονικού προβλήματος και των ποικίλων παραμέτρων του.

Έμφαση  δίδεται πρωταρχικά  στο «πώς σκέπτομαι για την Αρχιτεκτονική» προκειμένου να αντιμετωπίσω την πολυπλοκότητά της και δευτερευόντως στο «πώς κρίνω το αρχιτεκτόνημα» επί τη βάσει των θεμελιωδών παραμέτρων του. Μεγάλη βαρύτητα δίδεται επίσης στην ευρύτερη θεωρητική προετοιμασία, σε συνδυασμό με την διεύρυνση της καλλιέργειας και την κατανόηση του κοινωνικού ρόλου της αρχιτεκτονικής. Οι ενότητες του μαθήματος συμπληρώνουν το παράλληλο μάθημα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 1, το οποίο αποτελεί το πεδίο της πρακτικής εφαρμογής τους.

Το βασικό μέσο της αλληλοσυμπλήρωσης αυτής αποτελούν οι διαλέξεις με συγκεκριμένες θεματικές, που προσεγγίζουν κεντρικά θέματα προς συζήτηση και προβληματισμό, με τα οποία οι φοιτητές θα έρθουν αντιμέτωποι στα πρώτα βήματα της επαφής τους με  την αρχιτεκτονική σύνθεση.

 

Ειδικότερα, το μάθημα προσβλέπει:

1. Στην εξοικείωση με τις κύριες παραμέτρους του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, εξετάζοντάς τες αυτόνομα, με σκοπό ο φοιτητής να μάθει να επεξεργάζεται τα εργαλεία  για τη συνθετική προσέγγιση αλλά και την ανάγνωση, κατανόηση και τεκμηριωμένη κρίση του αρχιτεκτονικού έργου,

2. Στην ανάπτυξη της ευαισθησίας και υπευθυνότητας σε σχέση με θέματα αυξημένης κοινωνικής σημασίας αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος

3. Στην κατανόηση του κοινωνικού ρόλου της Αρχιτεκτονικής (η πόλη και ο δημόσιος χώρος, το φυσικό περιβάλλον, η αρχιτεκτονική κληρονομιά, η ταυτότητα κ.λπ.)

4. Στη διεύρυνση της καλλιέργειας μέσα από την εξοικείωση με άλλους δημιουργικούς τομείς και την συνειδητοποίηση κοινών τόπων σε σχέση τόσο με την συνθετική διαδικασία, όσο και με την ανάπτυξη της φαντασίας έξω από στερεότυπα.

5. Στην άσκηση στον γραπτό και προφορικό αρχιτεκτονικό λόγο, την εξάσκηση στο γρήγορο σκίτσο ως συνθετικό εργαλείο και την ανάπτυξη της παρατηρητικότητας.

6. Στην παρότρυνση για  ενεργό συμμετοχή και την αντιμετώπιση της αγοραφοβίας.

 

Περιεχόμενο μαθήματος: 

Το μάθημα περιλαμβάνει τις εξής τρεις διακριτές αλλά αλληλένδετες ενότητες:

Α. Βασικές παράμετροι του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού.

Εξοικείωση με τις παραμέτρους που παρουσιάζονται και αναλύονται στο μάθημα μέσα από :

1. Μια διάλεξη για κάθε παράμετρο

2. Διαλογική συζήτηση πριν και μετά από την διάλεξη

3. Εξέταση των παραμέτρων αυτών στην ανάλυση και σύγκριση δύο αρχιτεκτονικών έργων (άσκηση εξαμήνου) 

Β. Ο κοινωνικός ρόλος και οι ευθύνες του Αρχιτέκτονα.

1.Ανοικτή μαιευτική  συζήτηση για θέματα της επικαιρότητας σε σχέση με το αστικό και φυσικό περιβάλλον κλπ. προβλήματα της Ελληνικής πραγματικότητας και προβληματισμός για τον ρόλο της Αρχιτεκτονικής και του Αρχιτέκτονα σε σχέση με αυτά.

2.Σταδιακή καταγραφή των προκυπτουσών διαπιστώσεων από τη συζήτηση στον πίνακα, ως κοινή συνισταμένη της όλης διαδικασίας.

3.Ανάγνωση  και σχολιασμός σχετικού επιλεγμένου άρθρου από τον ημερήσιο η περιοδικό τύπο κλπ.

Γ. Η σχέση της Αρχιτεκτονικής με άλλες Τέχνες (ποίηση, λογοτεχνία, φωτογραφία, χορός, μουσική, ζωγραφική, γλυπτική, σύγχρονες παρεμβάσεις όπως εγκαταστάσεις, δρώμενα κλπ.)

1. Σχολιασμός σε ανοικτή συζήτηση και αναζήτηση συνθετικών αρχών σε επιλεγμένο έργο όπως ποίημα, φωτογραφία, χορογραφία, μουσικό έργο κ.λπ.

2.Προσπάθεια «μετάφρασης» των συνθετικών του αρχών σε χωρική γλώσσα με τη χρήση βασικών δομικών στοιχείων (τοίχος, κολώνα, άξονας, οριζόντιο επίπεδο, συμμετρία-ασυμμετρία, κίνηση-στάση κ.λπ.)

3.Εκπόνηση γρήγορου σκίτσου της προκύπτουσας τρισδιάστατης συνθετικής δομής.

4.Σχολιασμός των σκίτσων κάθε μαθήματος κατά το επόμενο και ιδιαίτερα των πλέον επιτυχών.

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΔΕΑ

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ  

ΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΚΙΝΗΣΗ - ΣΤΑΣΗ

ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ   

ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΚΛΕΙΣΤΟΣ-ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΧΩΡΟΣ

AΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΣ

AΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ

 

Παραδοτέα

Οι φοιτητές καλούνται

1. να αναλύσουν και να συγκρίνουν δύο κτίρια που θα επιλέξουν σε συνεργασία με τους διδάσκοντες,  βάσει των θεματικών ενοτήτων των διαλέξεων. Τα κτίρια πρέπει να αναλυθούν, με σκοπό να ανακεφαλαιωθεί το σύνολο των συζητήσεων που έγιναν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

Μεγάλη βαρύτητα δίδεται στην ανάλυση των κτιρίων με διαγράμματα και σκίτσα που   τεκμηριώνουν τις θέσεις του φοιτητή. Το κείμενο της εργασίας  είναι έκτασης 1500-2000 λέξεων περίπου.

2.να παρουσιάσουν ένα «ημερολόγιο πτήσης», δηλαδή ένα τεύχος με τα σκίτσα και τις σημειώσεις του μαθήματος, ώστε να αξιολογηθεί η ικανότητα καταγραφής και εμπέδωσης της αρχιτεκτονικής πληροφορίας.

3.να συμμετάσχουν σε γραπτή εξέταση με αντικείμενο τον σχολιασμό ενός αρχιτεκτονικού έργου που παρουσιάζεται με φωτογραφίες και κατόψεις. Οι φοιτητές καλούνται να εντοπίσουν τα σημεία λήψης των φωτογραφιών. να σχεδιάσουν μια σκαριφηματική τομή  και να  αναλύσουν το έργο σε σχέση με τις ενότητες των διαλέξεων, κυρίως μέσω  σκίτσων ( διαγράμματα συνθετικών ενοτήτων και λειτουργιών, σχέσεις κ.λπ.), αλλά και  γραπτού λόγου.

 

Εκπαιδευτικό ΥλικόΑνάρτηση οπτικού υλικού στην πλατφόρμα Eclass
Προτεινόμενα Συγγράμματα και βιβλιογραφία 
  1. D. Canter, Ψυχολογία και αρχιτεκτονική, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2008
  2. D. K. F. Ching, Αρχιτεκτονική. Μορφή, Χώρος και διάταξη, Ίων, Αθήνα 1999
 
Τρόπος αξιολόγησης φοιτητού - Εξέταση

Εργασία (50%)

Γραπτό εξετάσεων (40%)

Παράδοση «ημερολογίου πτήσης» (10%)