Προπτυχιακές Σπουδές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Μέσα Αναπαράστασης στην Αρχιτεκτονική

Διδακτικές Μονάδες: 3

Έτος - Εξάμηνο 1° Έτος - 1° Εξάμηνο
ΚατηγορίαΥποχρεωτικό
Τομέας Τομέας Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, Αποκατάστασης και Επανάχρησης Μνημείων και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Προαπαιτούμενα
Είδος ΔιδασκαλίαςΕργαστηριακό, υποστηριζόμενο από διαλέξεις
Διδάσκοντες:
Συντονιστής:
Α. Βαζάκας, Σ. Γιαννούδης
Α. Βαζάκας
Γλώσσα διδασκαλίαςΕλληνική

 

Αντικείμενο Μαθήματος – Εκπαιδευτικός Στόχος:

Το μάθημα  αποτελεί μια εισαγωγή στη γλώσσα τους κώδικες και τις τεχνικές εκείνες που χρησιμοποιεί ο αρχιτέκτονας κατά τη  διαδικασία του  σχεδιασμού για να απεικονίσει αλλά και για να συλλάβει, να κατανοήσει και να διερευνήσει τον αρχιτεκτονικό χώρο και τις διαφορετικές πτυχές του.  

Οι φοιτητές καλούνται να εμπλακούν ενεργά σε μια διαδικασία θεωρητικής αλλά και πρακτικής κατάρτισης πάνω στις βασικές  σχεδιαστικές τεχνικές  που θα τους συνοδεύουν καθ’όλη τη διάρκεια των σπουδών τους: στο δισδιάστατο γραμμικό σχέδιο (τομή), στις τρισδιάστατες απεικονίσεις του χώρου (αξονομετρία –προοπτική) και σε σύνθετα μέσα απεικόνισης όπως η σκιαγραφία και το κολλάζ. Καταλύτες στη δυναμική διαδικασία εκμάθησης είναι : α. η εμπέδωση στην πράξη βασικών εννοιών Παραστατικής Γεωμετρίας όπως η ορθογραφική προβολή και η κατάκλιση,  και β. η εκτεταμένη χρήση του σκίτσου καθώς οι φοιτητές καλούνται συνεχώς  να μεταπηδούν από τη μια μέθοδο παράστασης  ή κατάκλισης του χώρου στην άλλη. Χωρίς να παραβλέπει την κατάρτιση των φοιτητών σε κάθε αναπαραστατική μέθοδο ξεχωριστά, το μάθημα ουσιαστικά λειτουργεί ενεργοποιώντας τη συνδυαστική τους χρήση .

Οι κυριότεροι εκπαιδευτικοί στόχοι του μαθήματος είναι:

 • Η τεχνική κατάρτιση των φοιτητών όσον αφορά βασικές μεθόδους παράστασης του χώρου και  τις διαφορετικές συμβάσεις των αρχιτεκτονικών σχεδίων
 • Η ενίσχυση της τρισδιάστατης χωρικής αντίληψης των φοιτητών  μέσα από επάλληλες δισδιάστατες απεικονίσεις της. 
 • Η εμπέδωση των σχεδιαστικών εργαλείων αυτών ως μέσων σκέψης, σύλληψης, επεξεργασίας  και επικοινωνίας ιδεών –χωρικών συνθέσεων
 • Η  προσωπική έκφραση των φοιτητών  και ανάδειξη χωρικών ποιοτήτων μέσα από το σχέδιο.

Το μάθημα «Μέσα αναπαράστασης στην Αρχιτεκτονική»  συμβάλει στην κατάρτιση των φοιτητών ως προς την ικανότητά τους να δημιουργούν συνθέσεις που να ικανοποιούν αισθητικές και τεχνικές απαιτήσεις.

Περιεχόμενο μαθήματος: 

 Το μάθημα περιλαμβάνει διαλέξεις, εργαστηριακή άσκηση σε 4 φάσεις (ενδιάμεσες και τελική παράδοση), και συναντήσεις/διορθώσεις με τους διδάσκοντες στο studio. Επίσης οι φοιτητές εξετάζονται γραπτά (σχέδιο) την ημέρα των εξετάσεων.Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες:

 • Δισδιάστατες  απεικονίσεις με γραμμικό σχέδιο (παραστατική Γεωμετρία)
 • Αξονομετρικό (παραστατική Γεωμετρία)
 • Προοπτικό (προβολική Γεωμετρία)
 • Σκιαγραφία (παραστατική Γεωμετρία)
 • Σύνθετα μέσα απεικόνισης

Από τους φοιτητές ζητείται  η σχεδίαση της  πρώτης και δεύτερης άσκησης του μαθήματος «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 1» κατ αρχήν με γραμμικό σχέδιο  και εν συνεχεία σε αξονομετρικό και προοπτικό. Επίσης ζητείται  μία κάτοψη ή όψη του ιδίου θέματος με σκιαγραφία καθώς και ένα σχέδιο όπου θα χρησιμοποιούνται συνδυαστικά τεχνικές επιλογής του σπουδαστή. Τέλος, ζητείται να γίνει  επιλογή από το υλικό που παράχθηκε κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και η σύνθεσή του σε μια πινακίδα Α1 που παρουσιάζει  και θα αναδεικνύει τον υπό μελέτη χώρο.  Οι φοιτητές παραδίδουν τα ενδιάμεσα στάδια της άσκησης στη φάση που το θέμα τους βρίσκεται σχεδιαστικά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ενώ οφείλουν να διορθώσουν τα σχέδιά τους καθώς το θέμα τους εξελίσσεται.     

Όσον αφορά την άσκηση που εκπονούν οι φοιτητές, τα  13 μαθήματα χωρίζονται σε τρείς θεματικές ενότητες: Δισδιάστατες απεικονίσεις του χώρου, τρισδιάστατες απεικονίσεις του χώρου και σύνθετα μέσα απεικόνισης. Το τέλος κάθε εκπαιδευτικής ενότητας ακολουθείται από μια ενδιάμεση παράδοση αντίστοιχης άσκησης για τους φοιτητές .  Όσον αφορά τις διαλέξεις, είτε αυτές αφορούν  ευρύτερα θέματα είτε  εστιάζουν σε συγκεκριμένη τεχνική, είναι διαμοιρασμένες κατά τη διάρκεια του μαθήματος και σαφώς συντονισμένες με την πορεία  και τις ενδιάμεσες παραδόσεις της άσκησης.

Οι τίτλοι των διαλέξεων και η χρονική τους ακολουθία παρουσιάζεται παρακάτω:

Μάθημα

  Τίτλος διάλεξης

2

  Το αρχιτεκτονικό σχέδιο ως γλώσσα επικοινωνίας

3

  Το σχέδιο ως εργαλείο σκέψης και αναπαράστασης του χώρου

5

  Αξονομετρικό Σχέδιο

7

  Προοπτικό Σχέδιο

10

  Σκιαγραφία

11

  Σύνθετα μέσα απεικόνισης στην αναπαράσταση του χώρου

Το μάθημα συνδυάζεται με το μάθημα του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού Ι με την έννοια ότι οι σπουδαστές μαθαίνουν τα σχεδιαστικά εργαλεία πάνω στις ασκήσεις του μαθήματος του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού. Οι ενδιάμεσες παραδόσεις των δύο μαθημάτων είναι συντονισμένες μεταξύ τους.   Αυτό γίνεται κυρίως για  λόγους εμπέδωσης από τους φοιτητές  της χρήσης των σχεδιαστικών εργαλείων ως εργαλείων σύλληψης, σκέψης και επικοινωνίας, οργανικά ενταγμένων στη δημιουργική διαδικασία. 

 

Εκπαιδευτικό Υλικό Στο μάθημα γίνονται διαλέξεις και εκτός από τα συγγράμματα, στους φοιτητές δίδονται και τεύχη σημειώσεων μέσω της πλατφόρμας e-class¨http://www.eclass.tuc.gr/courses/ARCH112/
Προτεινόμενα Συγγράμματα και βιβλιογραφία Προτεινόμενα Συγγράμματα:
 1. Λευκαδίτης, Γ. (2006). Μέθοδοι Παραστάσεων. Αθήνα
 2. Ching, F. (2006). Αρχιτεκτονικό Προοπτικό Σχέδιο. (Β. Γεωργιάννης, Επιμ., & Δ. Φακίρη, Μεταφρ.) Αθήνα: Ίων
Βιβλιογραφία:
 1. Abott, E. (1992). Flatland: A romance of many dimensions. New York: Dover Publications.
 2. Arnheim, R. Η δυναμική της Αρχιτεκτονικής μορφής. Αθήνα: University Studio Press.
 3. Arnheim, R. Τέχνη και οπτική αντίληψη. Αθήνα: Θεμέλιο.
 4. Ching, F. K. (2005). Ελεύθερη σχεδίαση. Αθήνα: Ιων.
 5. Gunther Kress, Theo Van Leeuwen. (2010). Η ανάγνωση των εικόνων. Αθήνα: Επίκεντρο.
 6. Ανθή-Μαρία Κουρνιάτη, Νίκος Κουρνιάτης. (2011). Η προοπτική στην Αρχιτεκτονική απεικόνιση. Αθήνα: Εκδόσεις Τζιόλα.
 7. Tufte, E. (2001). Envisioning information.
 8. Zell, M. (2008). The Architectural Drawing Course. London: Thames and Hudson.
 
Τρόπος αξιολόγησης φοιτητού - Εξέταση

Οι φοιτητές αξιολογούνται:

 1. Από τις ενδιάμεσες εργαστηριακές ασκήσεις που παραδίδουν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, (20%)
 2. Από την άσκηση εξαμήνου (πινακίδα) που παραδίδουν την ημέρα των εξετάσεων (40%) καθώς και
 3. Από 3ωρη γραπτή εξέταση την ημέρα των εξετάσεων. Δίδεται μια απλή άσκηση όπου οι φοιτητές καλούνται να χρησιμοποιήσουν τα σχεδιαστικά και γεωμετρικά εργαλεία που περιλαμβάνει η ύλη του μαθήματος (40%)