Προπτυχιακές Σπουδές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Μαθηματικά 1

Διδακτικές Μονάδες: 2

Έτος - Εξάμηνο 1° Έτος - 1° Εξάμηνο
ΚατηγορίαΥποχρεωτικό
Τομέας Τομέας Ιστορίας και Θεωρίας της Αρχιτεκτονικής και των Εικαστικών Τεχνών
Προαπαιτούμενα
Είδος ΔιδασκαλίαςΔιαλέξεις θεωρίας, φροντιστηριακές ασκήσεις
Διδάσκοντες:
Συντονιστής:
Δ. Κανδυλάκης
Δ. Κανδυλάκης
Γλώσσα διδασκαλίαςΕλληνική

 

Αντικείμενο Μαθήματος – Εκπαιδευτικός Στόχος: Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη βασικών εισαγωγικών μαθηματικών εννοιών που είναι απαραίτητες για την κατανόηση των προβλημάτων στατικού σχεδιασμού, οικοδομικής και έργων πολιτικού μηχανικού, τα οποία συνδέονται με το σχεδιασμό των κτιρίων.

Περιεχόμενο μαθήματος

Θεωρία: Ευκλείδεια γεωμετρία, τριγωνομετρία. Παραγώγιση. Εφαρμογές σε προβλήματα βελτιστοποίησης. Ολοκλήρωμα συνάρτησης, η μέθοδος της εξάντλησης του Αρχιμήδη. Τεχνικές ολοκλήρωσης και εφαρμογές στον υπολογισμό εμβαδών. Υπολογισμός εμβαδού επιφανειών και όγκων σωμάτων εκ περιστροφής. Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις.

Φροντιστηριακές ασκήσεις: Ως εφαρμογές της θεωρίας παρατίθενται ιστορικά στοιχεία για ποσότητες που χρησιμοποιούνται ευρέως όπως ο π και ο φ, παρουσιάζονται, μεταξύ άλλων, οι μέθοδοι μέτρησης αποστάσεων των Ερατοσθένη και Αριστάρχου και στοιχεία για το Ευπαλίνειο όρυγμα.

 

Εκπαιδευτικό ΥλικόΣημειώσεις διαλέξεων και εργαστηριακών ασκήσεων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class στον ιστότοπο του Ιδρύματος
Βιβλιογραφία  
  1. Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός τόμος Ι, Tom M. Apostol
  2. Απειροστικός Λογισμός τόμος Ι, Finney R.L., Weir M.D., Giordano F.R.
  3. Γενικά Μαθηματικά - Απειροστικος Λογισμός τόμος Ι, Αθανασιάδης Χ. Ε., Γιαννακούλιας Ε., Γιωτόπουλος Σ.Χ
 
Τρόπος αξιολόγησης φοιτητού - ΕξέτασηΤελική εξέταση