Προπτυχιακές Σπουδές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Ιστορία της Τέχνης 1

Διδακτικές Μονάδες : 2

Έτος - Εξάμηνο 1° Έτος - 1° Εξάμηνο
ΚατηγορίαΥποχρεωτικό
ΤομέαςΤομέας Ιστορίας και Θεωρίας της Αρχιτεκτονικής και των Εικαστικών Τεχνών
Προαπαιτούμενα
Είδος ΔιδασκαλίαςΔιαλέξεις θεωρίας
Διδάσκοντες:
Συντονιστής:
Α. Μουτσόπουλος
Α. Μουτσόπουλος
Γλώσσα διδασκαλίαςΕλληνική

 

Αντικείμενο Μαθήματος – Εκπαιδευτικός Στόχος:

Στόχος του μαθήματος είναι ο φοιτητής να μάθει να διακρίνει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των έργων κάθε εποχής, το είδος της αρμονίας που προσπαθεί να πετύχει κάθε γενιά καλλιτεχνών, το πώς ερμήνευσε το χώρο, πως έπλασε τη φόρμα, πως χειρίστηκε το φως, πως απέδωσε τους τόνους, πως οργάνωσε τη σύνθεση και ούτω καθεξής.

 

Περιεχόμενο μαθήματος:

Το μάθημα της Ιστορίας της Τέχνης περιλαμβάνει διαλέξεις με έργα από την προϊστορία ως τις μέρες μας και δίνεται η δυνατότητα να παρουσιαστούν οι δημιουργοί και τα έργα τους.

Το μάθημα κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου επικεντρώνεται στην παρουσίαση των λαών που δημιουργήθηκαν  τους πρώιμους πολιτισμούς  της αρχαιότητας, τόσο στην Ανατολική λεκάνη της Μεσογείου όσο και στην περιοχή της Μεσοποταμίας καθώς και στον αρχαίο Ελληνικό, Ελληνιστικό και Ρωμαϊκό πολιτισμό.

Μέσα από την γνωριμία και πολιτισμών και των μορφών της τέχνης που αυτοί δημιούργησαν,  το μάθημα επιχειρεί να παρουσιάσει την άμεση παράδοση που ενώνει τις καταβολές αυτές με την δική μας εποχή, να συνδέσει την τέχνη της εποχής μας  με την τέχνη των πολιτισμών αυτών  και να καταδείξει την τεράστια σημασία της.

Εξετάζονται ιδιαίτερα, τα  έργα των;

  • Σουμερίων, των Ακαδιτών, των Ελαμιτών των Βαβυλωνίων.
  • Ο Αιγυπτιακός πολιτισμός, από τον οποίο παρουσιάζονται και εξετάζονται  χαρακτηριστικά έργα ζωγραφικής ,γλυπτικής, και ανάγλυφες αναπαραστάσεις,  απ΄ όλες τις περιόδους του της Αιγυπτιακής τέχνης.
  • Το Αιγαίο, παρουσιάζεται η Μινωική Κρήτη, οι δημιουργίες από το ακρωτήριο της Θήρας, καθώς και ο Κυκλαδικός πολιτισμός.
  • Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός. 
  • Ο Ελληνικός Πολιτισμός. Η Αρχαϊκή Ελλάδα (Αρχαϊκή Πλαστική και ζωγραφική).
  • Η Κλασική περίοδος (Πλαστική των Κλασικών χρόνων - ζωγραφική)
Εκπαιδευτικό ΥλικόΔιαλέξεις, Ηλεκτρονική πλατφόρμα Eclass
Προτεινόμενα Συγγράμματα και βιβλιογραφία 
  1. Το χρονικό της τέχνης, Gombrich Ernst Hans, ΜΙΕΤ
  2. Βασικές έννοιες της ιστορίας της τέχνης, Wolfflin Heinrich, Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε.
 
Τρόπος αξιολόγησης φοιτητού - Εξέταση

Οι φοιτητές αξιολογούνται:

Η αξιολόγηση γίνεται με γραπτά τεστ καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου και με προφορική εξέταση στο τέλος αυτού.