Προπτυχιακές Σπουδές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Ψηφιακές Τεχνολογίες στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό 1

Διδακτικές Μονάδες: 3

Έτος - Εξάμηνο 1° Έτος - 2° Εξάμηνο
ΚατηγορίαΥποχρεωτικό
Τομέας Τομέας Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, Αποκατάστασης και Επανάχρησης Μνημείων και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Προαπαιτούμενα
Είδος ΔιδασκαλίαςΕργαστηριακό
Διδάσκοντες:
Συντονιστής:
Α. Βαζάκας, Σ. Γιαννούδης
Α. Βαζάκας
Γλώσσα διδασκαλίαςΕλληνική

Αντικείμενο Μαθήματος - Εκπαιδευτικός Στόχος:

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στην ηλεκτρονική σχεδίαση στο υπολογιστικό περιβάλλον με χρήση vector και raster γραφικών.

Οι σπουδαστές καλούνται να εξοικειωθούν με τα δύο αυτά βασικά γραφικά περιβάλλοντα ηλεκτρονικής σχεδίασης Επίσης καλούνται να επεκτείνουν τις γνώσεις τους καθώς ουσιαστικά χρησιμοποιούν τις ίδιες μεθόδους παράστασης με αυτές του πρώτου εξαμήνου των σπουδών τους. 

Δίνεται έμφαση στη μείωση της απόστασης που χωρίζει το αποτέλεσμα (τυπωμένο σχέδιο) από τη διαδικασία (σχεδίαση) που χαρακτηρίζει την ηλεκτρονική σχεδίαση καθώς στην αντιμετώπιση του «ανοίκειου» σε σχέση με τα παραδοσιακά μέσα ηλεκτρονικού σχεδιαστικού περιβάλλοντος. Τονίζεται η ταχύτητα και η ακρίβεια της ηλεκτρονικής σχεδίασης, καθώς επίσης και το γεγονός ότι το σκίτσο και οι θεμελιώδεις γνώσεις γεωμετρίας παραμένουν ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία ως προς την κατανόηση και σύλληψη του χώρου.

Στη λογική αυτή,  τα ψηφιακά μέσα διδάσκονται όχι τόσο σε σχέση με συγκεκριμένα προγράμματα, αλλά περισσότερο σε σχέση με ευρύτερες έννοιες που αφορούν τις ιδιαιτερότητες της ηλεκτρονικής σχεδίασης, την αναλογική σχεδίαση και τη γεωμετρία. Μέσω της άσκησης,  δίνεται έμφαση στις έννοιες των συστημάτων και υποσυστημάτων συντεταγμένων, των ιδιοτήτων των ψηφιακών στοιχείων και της επεξεργασίας  (editing)  αυτών, στην ταξινόμηση και διαχωρισμό της πληροφορίας (layers), στις ιδιότητες των vector και bitmap αρχείων, στις ιεραρχίες των ψηφιακών στοιχείων καθώς και στα εργαλεία μετατροπών (transformation tools). Το  μάθημα στηρίζεται στο μάθημα του 1ου εξαμήνου Μέσα αναπαράστασης στην Αρχιτεκτονική. Αποτελεί το ψηφιακό του ανάλογο, και οι τεχνικές που διδάχτηκαν οι σπουδαστές αναπαράγονται ψηφιακά, δίνοντάς τους την ευκαιρία να κατανοήσουν εις βάθος τη φύση του νέου αυτού εργαλείου. Οι κυριότεροι εκπαιδευτικοί στόχοι του μαθήματος είναι:

 • Η τεχνική κατάρτιση των φοιτητών όσον αφορά βασικές γνώσεις σχεδίασης σε περιβάλλον vector και raster γραφικών
 • Η δημιουργική ενσωμάτωση των ηλεκτρονικών μέσων σχεδίασης στις λογικές, συμβάσεις και μεθοδολογίες του Αρχιτεκτονικού σχεδιασμού
 • Η υπέρβαση των περιορισμών των υπολογιστικών προγραμμάτων προκειμένου ο κάθε σπουδαστής να μπορέσει να εκφράσει ποιότητες και την προσωπικότητά του μέσα από αυτά.

Το μάθημα συμβάλει στην κατάρτιση των φοιτητών ως προς την ικανότητά τους να δημιουργούν συνθέσεις που να ικανοποιούν αισθητικές και τεχνικές απαιτήσεις.

 

Περιεχόμενο μαθήματος: 

Το μάθημα περιλαμβάνει διαλέξεις, εργαστηριακή άσκηση σε 4 φάσεις (ενδιάμεσες και τελική παράδοση), και συναντήσεις/διορθώσεις με τους διδάσκοντες στο studio.Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες:

 • 2d Vector graphics:  - Δισδιάστατες  απεικονίσεις με γραμμικό σχέδιο, σκιαγραφία (παραστατική Γεωμετρία)
 • 3d Vector graphics:  Αξονομετρικό (παραστατική Γεωμετρία) Προοπτικό (προβολική Γεωμετρία)
 • Raster graphics : Σύνθετα μέσα απεικόνισης

Όσον αφορά την άσκηση που εκπονούν οι φοιτητές, τα  13 μαθήματα χωρίζονται σε τρείς θεματικές ενότητες: Δισδιάστατη ηλεκτρονική σχεδίαση, τρισδιάστατη ηλεκτρονική σχεδίαση, και σύνθετα μέσα απεικόνισης  του χώρου σε ηλεκτρονικό περιβάλλον. Το τέλος κάθε εκπαιδευτικής ενότητας ακολουθείται από μια ενδιάμεση παράδοση αντίστοιχης άσκησης για τους φοιτητές .  Όσον αφορά τις διαλέξεις, είτε αυτές αφορούν  ευρύτερα θέματα είτε  εστιάζουν σε συγκεκριμένη τεχνική, είναι διαμοιρασμένες κατά τη διάρκεια του μαθήματος και σαφώς συντονισμένες με την πορεία  και τις ενδιάμεσες παραδόσεις της άσκησης.

Οι τίτλοι των διαλέξεων  - σεμιναρίων και η χρονική τους ακολουθία παρουσιάζεται παρακάτω:

Μάθημα

Τίτλος διάλεξης

1

Ψηφιακά και αναλογικά μέσα Σχεδιασμού

2

Ψηφιακές δυναμικές στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό / Σεμινάριο vector graphics 2d (1)

3

Σεμινάριο vector graphics 2d (2)

4

Σεμινάριο vector graphics 2d (3)

5

 

6

Σεμινάριο vector graphics 3d (1)

7

Σεμινάριο vector graphics 3d (2)

8

Σεμινάριο vector graphics 3d (3)

9

Σχέδιο και Ψηφιακές Τεχνικές

10

Σεμινάριο raster graphics (1)

11

Σεμινάριο raster graphics (2)

12

Σεμινάριο συνδυαστικό vector και raster graphics

Η άσκηση αφορά στην ηλεκτρονική σχεδίαση του εκθεσιακού περιπτέρου που οι φοιτητές έχουν μελετήσει στα πλαίσια του μαθήματος «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 1». Κατά την εκπόνηση της άσκησης,  οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να διορθώσουν, να επανασχεδιάσουν ή ακόμα και να πειραματιστούν σε  επί μέρους τμήματα της σύνθεσής τους.  Καθ’ όλη τη διάρκεια της εργαστηριακής άσκησης η χρήση του σκίτσου (κάτοψης, τομής, προοπτικού κλπ) διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία και οι φοιτητές ενθαρρύνονται στην παράλληλη επεξεργασία σκαριφημάτων και σχεδίων με ελεύθερο χέρι.

Οι σπουδαστές παραδίδουν τυπωμένες τρείς ενδιάμεσες βαθμολογούμενες ασκήσεις (Γραμμικό Σχέδιο/Σκιαγραφία, Αξονομετρικό/Προοπτικό,  Σύνθετα Μέσα αναπαράστασης). Στο τέλος του εξαμήνου παραδίδουν σε ηλεκτρονικά επεξεργασμένη και τυπωμένη πινακίδα Α1 παρουσίαση της δουλειάς τους από όλο το εξάμηνο.

Εκπαιδευτικό ΥλικόΣτο μάθημα γίνονται διαλέξεις και εκτός από τα συγγράμματα, στους φοιτητές δίδονται και τεύχη σημειώσεων μέσω της πλατφόρμας e-class www.eclass.tuc.gr/courses/ARCH155/
Προτεινόμενα Συγγράμματα και βιβλιογραφία Προτεινόμενα συγγράμματα
 1. Arnheim, R. Τέχνη και οπτική αντίληψη. Αθήνα: Θεμέλιο.
 2. Παπαλεξόπουλος Δ., Καλαφάτη Ε. (2006). Τάκης Χ. Ζενέτος.
 3. Ψηφιακά οράματα και Αρχιτεκτονική. Αθήνα: Εκδόσεις Libro.
Βιβλιογραφία
 1. Abott, E. (1992). Flatland: A romance of many dimensions. New York: Dover Publications.
 2. Arnheim, R. Η δυναμική της Αρχιτεκτονικής μορφής. Αθήνα: University Studio Press.
 3. Tufte, E. (2001). Envisioning information.
 4. Zell, M. (2008). The Architectural Drawing Course. London: Thames and Hudson.
 
Τρόπος αξιολόγησης φοιτητού - Εξέταση

Οι φοιτητές αξιολογούνται:

 1. Από τις ενδιάμεσες εργαστηριακές ασκήσεις που παραδίδουν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, (40%)
 2. Από την άσκηση εξαμήνου (πινακίδα) που παραδίδουν την ημέρα των εξετάσεων (60%)